Sto podpisů denně pod peticí za dobrý zákon o Národním parku Šumava

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny požaduje víc prostoru pro divočinu.

Až do konce srpna mohou turisté podepsat petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava přímo u pramenů Vltavy. Informace jim na místě poskytnou vyškolení dobrovolníci u petičního stánku Hnutí DUHA. O petici je zájem, v některých dnech ji podepíše i stovka turistů.

Cílem petice je posílit hlavní funkci národního parku - ochranu přírody - a zachovat místa, která byla vyčleněna pouze pro divokou přírodu a turistické stezky, tj. dnešních třicet procent národního parku. Dále petice žádá postupně rozšířit území pro divokou přírodu alespoň na polovinu rozlohy NP do roku 2030 a zabránit výstavbě, která by zničila vzácnou krajinu.

Pravidla pro ochranu NP Šumava nejsou dosud uzavřena. V květnu byla vládou schválena novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která zpřesňuje paragrafy pro všechny naše národní parky. Poslanci ji začnou projednávat v září.

Kromě Šumavy je možné se k petici připojit také na letních hudebních festivalech po celé republice nebo online na webových stránkách Hnutí DUHA (www.hnutiduha.cz/petice).

Petice byla zahájena v roce 2012 jako reakce na devastující návrh zákona o Šumavě tehdejšího ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Požaduje dostatek prostoru pro divokou přírodu v NP Šumava. Petice, kterou do konce loňského roku podepsalo přes 43 000 lidí, bude předána poslancům při projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny.

Novela zákona by měla zajistit místo pro divočinu nejen na Šumavě, ale ve všech národních parcích. Novela říká, že posláním národních parků je zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů na převažující rozloze jejich území. Vládní návrh ovšem obsahuje i problematická pravidla pro ochranu lesů a divoké přírody.

V nejpřísněji chráněné (tzv. přírodní) zóně umožňuje pod záminkou „preventivních opatření proti požárům“ například ponechat a udržovat zbytečné asfaltové cesty (nad rámec turistických a cyklistických stezek) nebo budovat vodní nádrže. Tato opatření do divoké přírody nepatří a navíc jsou v praxi zbytečná. Riziko požáru je zde ve vlhkém území velmi nízké, nižší než v hospodářských lesích. Ve výjimečných případech je v těchto špatně dostupných oblastech stejně nezbytné použít k hašení vrtulník.

Dalším problémem novely je, že v lesích mimo budoucí přírodní a přírodě blízké zóny by měl být lesní zákon nadřazen zákonu o ochraně přírody. To by mohlo vést k devastující těžbě. 

Sběr podpisů pod petici a informování turistů je součástí projektu Posílení demokratického rozhodování o Národním parku Šumava. Ten je financován z Fondu pro nestátní neziskové organizace a jeho cílem je zvýšit zapojení občanů do rozhodování o budoucnosti NP.

Jana Hrdličková z  programu Krajina Hnutí DUHA, organizátorka petičního stánku, řekla:

„Lidem není osud národních parků lhostejný. Denně přibude u pramenů Vltavy pod peticí za dobrý zákon o NP Šumava až stovka podpisů. Turisté ji zde mohou podepsat do konce srpna.“  

„Národní park Šumava se dostal do novely zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí a na jaře ji schválila vláda. V září ji začne projednávat sněmovna. Co nevidět tak propukne mezi poslanci spor o to, jestli v našich národních parcích převládnou místa ponechaná přírodě, anebo převáží kácení, výstavba a lunaparky. Petice připomene politikům smysl národních parků a směr, kterým by se měla novela zákona o ochraně přírody a krajiny ubírat.“

 Kontaky:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279 , jan.pinos@hnutiduha.cz

Šítky aktuality: