Europoslanci výraznou většinou podpořili prevenci a recyklaci odpadů i oběhové hospodářství

Je to jasný signál pro nový odpadový zákon. Ministr Brabec by měl v Radě EU podpořit evropský trend

Evropský parlament včera odpoledne výraznou většinou schválil balíček pro oběhové hospodářství  - změnu šesti směrnic týkajících se nakládání s odpady. Europoslanci dali jasnou zprávu pro změnu nakládání s odpady v Evropské unii.

Evropským parlamentem schválený text obsahuje cíle:
•    zvýšit recyklaci komunálních odpadů do roku 2030 na minimálně 70 %, přičemž minimálně pět procentních bodů musí být dosaženo opakovaným použitím,
•    recyklovat 80 % obalových odpadů do roku 2030,
•    skládkovat jen 5 % komunálních odpadů v roce 2030,
•    povinnost členských států umožnit domácnostem třídit hlavní druhy odpadů včetně bioodpadu, textilu a odpadních olejů,
•    zvýšit použití ekonomických nástrojů, jako je skládkovací poplatek (v ČR velmi nízký) a poplatek za spalování odpadů (v ČR není zatím vůbec zaveden) nebo zálohové systémy (v ČR zaujímají rok od roku menší podíl - nejlépe fungují zálohované lahve na pivo).

Silný signál ke změnám zachytil i průmysl a první podniky již ohlašují přechod ke snáze recyklovatelným obalům a výrobkům. Zboží na jedno použití, nerecyklovatelné a nekvalitní má mít do budoucna na evropském trhu velmi těžkou pozici.

Nyní se čeká na pozici Rady Evropské unie, která se skládá z ministrů životního prostředí členských zemí. Českým zástupcem je ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Následovat bude hledání shody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU.

Konečná verze balíčku by měla být příští vládě hlavním podkladem pro přípravu nového odpadového zákona. Vláda Bohuslava Sobotky již kvalitní zákon o odpadech neschválí a nesplní tak své programové prohlášení. Přepsat se budou muset také všechny čerstvé krajské i národní plány odpadového hospodářství, protože nepočítají s vysokou mírou recyklace. Hnutí DUHA při jejich tvorbě opakovaně varovalo, že hluboce zaostávají za evropským trendem.

Česká republika třídí a recykluje pouze 36 % komunálních odpadů [1], zatímco průměr v EU je 44 % [2] a úspěšné státy recyklují kolem 60 % [2]. Nyní diskutovaný plán Evropské komise navrhuje zvýšit recyklaci v EU na 60 % v roce 2025 a na 65 % do 2030 [3], přičemž europoslanci schválili cíl recyklovat v roce 2030 až 70%.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Evropský parlament vyslal jasný a silný politický signál, že odpadová politika Evropská unie se změní. Většina odpadů bude recyklována a skládkování zvoní hrana. Spalovny nebudou podporovány. Naše nová vláda a ekonomika už nesmí zaspat. A ministr Richard Brabec by měl v Radě EU podporovat změny navržené Evropským parlamentem, ne je blokovat. Podpořil by tím český průmysl, který již začíná inovativně směřovat k oběhovému hospodářství.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] MŽP uvádí ve Zprávě o životním prostředí v ČR 2015, že jsme v roce 2015 recyklovali 36 % komunálních odpadů.

[2] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf

[3] Viz http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htmŠítky aktuality: