Hnutí DUHA a NKÚ kritizují nekoncepčnost rozdělování dotací na odpadové projekty

NKÚ kritizuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) mimo jiné protože:
- dosud podpořené projekty nevedly ke snížení množství skládkovaných bioodpadů, což požaduje i evropská legislativa [2]
- podpořené projekty nevedly k naplnění Plánu odpadového hospodářství ČR (POH) [3]
- MŽP nedokáže zjistit, zda podpořené projekty za 3,4 miliardy korun (v letech 2003-2007) vůbec vedly ke zlepšení nakládání s odpady

Podle zprávy je zřejmé, že praxe neodpovídá vládním plánům. Ministr Chalupa ale místo okamžité změny způsobu, jakým se vybírají projekty, raději plánuje změnu samotného vládního plánu - POH ČR [4].

MŽP až po kritice NKÚ potvrdilo, že pro naplnění POH ČR je nutné připravit nový zákon o odpadech. Hnutí DUHA přitom na potřebu nového zákona ministerstvo upozorňuje již od roku 2005 [5].

Hnutí DUHA navrhuje, aby součástí nového zákona byla takzvaná recyklační sleva: obce, které hodně recyklují, a produkují tedy málo odpadků, budou mít nižší sazbu poplatku za skládkování zbývajícího odpadu v popelnicích. Pro radnice a obecní úřady musí být výhodné pomáhat domácnostem, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA řekl:
„Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu potvrdila, co Hnutí DUHA roky kritizuje. Ministerstvo životního prostředí nevyužilo evropských dotací na zlepšení recyklace, ani nepřipravilo nový zákon, který by recyklaci zvýhodnil. Vůbec nejhorší je, že ministr Chalupa chce v tomto mrhání časem a prostředky dále pokračovat. Po zjištění, že praxe neodpovídá vládním plánům, chce Chalupa změnit vládní plán.“


Poznámky:

[1] Kontrolní zpráva 10/14. Viz. tisková zpráva NKÚ z 18.5.2011: NKÚ zkontroloval prostředky na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady, http://www.nku.cz/cz/media/nku-zkontroloval-prostredky-na-realizaci-opat...

[2] Podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládku má podle skládkové směrnice EU č. 99/31/EC, poklesnout na 35 % hmotnostních v roce 2020 v porovnání s rokem 1995.

[3] Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky je základní koncepční materiál určující jakým způsobem se má nakládat s odpady v ČR od roku 2003 do roku 2013. Jedním z hlavních cílů POH ČR je zvýšit recyklaci komunálních odpadů na úroveň Něměcka, tedy na 50%. Česká republika však třídí a recykluje pouhých 20%.

[4] Ve stanovisku Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/14 projednávaného vládou 17.8.2011 stojí: “MŽP připraví rozsáhlou aktualizaci POH ČR, vč. jeho opatření a cílů. Účinnost nového POH ČR je uvažována v průběhu roku 2013.”

[5] Viz. tisková zpráva Hnutí DUHA: MŽP hází své recyklační plány do popelnice ze září 2005 http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/browse/2/article/mzp-haz...

Foto: SAMphoto.cz/© PurestockX

Šítky aktuality: