EU chce soustředit peníze na lepší recyklaci

Hnutí DUHA ze stejného důvodu také prosazuje, aby obce, které hodně třídí, dostaly takzvanou recyklační slevu: nižší poplatky za skládkování zbytkového odpadu.

Komise navrhuje řadu cílených kroků, které zajistí, aby odpady v evropských zemích byly co nejlépe využity. Skládkování by mělo prakticky skončit a spalovny, jež vyrábějí energii, by měly používat pouze zbytkové, nerecyklovatelné odpadky.

Plán bude také vodítkem k rozdělování prostředků z evropských fondů na období 2014-2020.

Na českých skládkách nebo ve spalovnách každoročně končí recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun. Česká republika totiž recykluje pouhých 20 % komunálního odpadu [2]. Také proto musíme dovážet více ropy, kovů a jiných surovin. Přitom sousední Německo nebo některé jiné evropské země recyklují až třikrát více.

Klíčovým opatřením bude nový zákon o odpadech, který právě nyní dokončuje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Hnutí DUHA navrhuje, aby do něj zařadil takzvanou recyklační slevu: obce, které hodně recyklují, a produkují tedy málo odpadků, budou mít nižší sazbu poplatku za skládkování zbývajícího odpadu v popelnicích.

Recyklační sleva by motivovala radnice, aby po vzoru úspěšných evropských sousedů rodinám usnadnily třídění – takže separovat odpad bude nejen správné, ale také snadné. Mohou také umožnit domácnostem, aby třídily takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně či trávu a listí ze zahrad.

Evropská komise také navrhuje další opatření, která rozhýbají zelené inovace, a sníží tak evropskou závislost na dovozu surovin i dalších přírodních zdrojů:

  • Rychlou energetickou renovaci budov, aby k vytápění nepotřebovaly tolik uhlí či plynu.
  • Snížit daňové zatížení práce a rozdíl v příjmech pokrýt vyššími daněmi ze spotřeby přírodních zdrojů, aby pro průmyslové podniky bylo výhodné zavádět nové technologie.

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady Hnutí DUHA, řekl:

„Pokud čeští politici nadále plánují megaspalovny, které pohlcující vše, co hoří, a to včetně statisíců tun recyklovatelných surovin, budou se muset obejít bez evropských peněz. Sofistikované využití odpadků může snížit naši stále větší a stále hrozivější závislost na dovozu surovin z ciziny. Proto potřebujeme investovat hlavně do lepší recyklace a snadnějšího třídění odpadků, aby zbytečně nekončily na skládkách.“
 
„Ministr Chalupa by měl do zákona o odpadech zařadit takzvanou recyklační slevu – obce, které hodně recyklují, budou mít menší sazbu poplatků. Pro radnice a obecní úřady musí být výhodné pomáhat domácnostem, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné.“


Poznámky:

[1] Evropská komise dnes publikovala takzvanou Resource efficiency road map: http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

[2] Zpráva o životním prostředí v roce 2009, MŽP, Praha 2010

Foto: SAMphoto.cz/© PurestockX

Šítky aktuality: