Přednáška: Jak zmírnit klimatickou změnu?

Datum a čas konání akce: 
14.04.2014 - 16:0018:00
Místo akce: 
Praha

Akademie věd ČR, Informační centrum OSN v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Klimakoalice ve spolupráci s nadací Heinrich Böll Vás srdečně zvou na přednášku:

prof. Jim Skea, místopředseda Pracovní skupiny III IPCC: Jak zmírnit klimatickou změnu?

Místo: Akademie věd ČR, sál č. 206, Národní třída 3, Praha 1

Prosíme o potvrzení účasti: Petra.Zahradnikova(at)osn.cz, tel. 255 711 645

Program

16:00

Úvodní slovo: velvyslankyně Peruánské republiky Marita Landaveri Porturas.

Přednáška: Prof. JIM SKEA, místopředseda Pracovní skupiny III Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), Imperial College London, Centrum environmentální politiky

17:00

Panelisté: Prof. Jim Skea, Prof. Bedřich Moldan a Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí UK.

Přednáška i diskuze budou simultánně tlumočeny.

Hodnotící zprávy Mezinárodního panelu

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydává již 3. část Páté hodnotící zprávy (AR5). Jedná se o nejkomplexnější shrnutí vědeckých poznatků o klimatické změně za posledních několik let. Zpráva Pracovní skupiny III bude zveřejněna v neděli 13. dubna 2014 v Berlíně. Je zaměřena na mitigaci, tedy předcházení a zmírňování klimatických změn. Souhrnná zpráva AR5 bude zveřejněna na konci října v Kodani.