Nuclear Energy Conference 2016

Datum a čas konání akce: 
05.04.2016 - 10:0016:00
Místo akce: 
Smetanův sál Autoklubu ČR, Praha

Jaderná energetika – drahý hazard.

Na jaře 2016 si připomínáme výročí dvou nejvýznamnějších havárií jaderných elektráren v dosavadní historii. Od katastrofy v ukrajinském Černobylu uběhne třicet let, reaktory v japonské Fukušimě byly zničeny před pěti roky. Dnes lze z časového odstupu hodnotit dopady uvedených katastrof i účinnost preventivních opatření, která byla v jejich důsledku přijata. Poučili se provozovatelé z minulých havárií dostatečně? Dosahují aktuální jaderné elektrárny vyhovující úrovně bezpečnosti? S jakými riziky je třeba počítat? A jak se problém bezpečnosti promítá do ekonomiky jaderné energetiky?

Cílem mezinárodní konference NEC 2016 „Jaderná energetika – drahý hazard“, je za účasti zahraničních i českých expertů diskutovat právě tyto ekonomické stránky jaderné energetiky, které podmiňují její budoucnost.

Hosté a program

od 9.30    Prezence
10.00–10.15    Zahájení – Rudi Anschober, radní vlády spolkové země Horní Rakousy; Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA; Dalibor Stráský, pověřenec vlády Horních Rakous pro otázky jaderných zařízení
10.15–10.35    Přehled aktuálních rizik jaderné energetiky – Emmerich Seidelberger – BOKU University, Wien
10.35–11.05    Zdravotní dopady havárie v Černobylu po 30 letech – Dr. Ian Fairlie, expert na biologické účinky radiace
11.05–11.20    Diskuse

TEMATICKÝ BLOK I.
Aktuální rizika evropské jaderné energetiky

11.30–11.50    Rizika spojená s výskytem trhlinek v tlakových nádobách reaktorů v Belgii – Ilse Tweer, specialistka v oboru materiálového inženýrství
11.50–12.20    Bezpečnostní rizika dostavby JE Mochovce – Pavol Široký, Za matku Zem
12.20–12.40    Bezpečnostní rizika reaktorů 3. generace, případ francouzského reaktoru EPR – Yves Marignac, WISE Paris
12.40–13.15    Diskuse s přednášejícími

TEMATICKÝ BLOK II.
Prevence rizik a odpovědnost za škody

14.0–14.30    Výsledky zátěžových testů evropských jaderných elektráren – Oda Becker, expertka v oboru jaderné bezpečnosti
14.30–14.50    Novelizovaná směrnice Euratom, rámec Společenství pro bezpečnost jaderných zařízení – Jan Jílek, DG Energy Evropské komise
14.50–15.20    Omezená odpovědnost za škodu způsobenou jadernou havárií, důvody a výzvy – Tobias Heldt, nezávislý konzultant v oblasti evropského práva

Podrobné informace

Více informací, přihášky a podrobný program s profily účastníků konference najdete na http://www.nec2016.eu/