Konference Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky

Datum a čas konání akce: 
11.04.2018 - 09:30
Místo akce: 
Smetanův sál Autoklubu, Opletalova 29, Praha

Česká republika, stejně jako další země, které se rozhodly vyrábět elektřinu v jaderných reaktorech, se potýká s problémem – kam s vyhořelým jaderným palivem. Sny o znovuvyužití jako suroviny se rozplynuly a každý rok proto na světě přibývají tisíce tun tohoto vysoce nebezpečného odpadu, který musí zůstat bezpečně izolován od biosféry po další statisíce let. Ale kdo by chtěl takového „souseda“? Přístupy různých zemí v Evropě k hledání řešení se liší. V České republice aktuálně kulminuje dlouho trvající spor mezi státními úřady a vybranými samosprávami a zodpovědná Správa úložišť radioaktivních odpadů hodlá letos vybrat čtyři lokality pro podrobné geologické průzkumy. Upřednostní při tom souhlasný přístup vedení obcí anebo geologickou vhodnost a tedy bezpečnost? A co když se ideální místo nenajde?

Cílem mezinárodní konference NEC 2018 „Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky“ je za účasti zahraničních i českých expertek expertů diskutovat možnosti nalezení řešení problému jaderného odpadu, aniž by byla omezena práva obyvatel účinně hájit zájmy své i budoucích generací.

Program konference:

9.30 Prezence

10.00 – 10.15 Zahájení – Rudi Anschober, radní vlády spolkové země Horní Rakousy; Dalibor Stráský, pověřenec vlády Horních Rakous pro otázky jaderných zařízení

10.15 – 10.35 Problém jaderného odpadu – v čem jsou rizika, jaké jsou možnosti řešení a jaká je realita ve světě – Jan Haverkamp, odborný konzultant na jadernou energetiku Greenpeace Central and Eastern Europe

10.35 – 11.00 Rizika při umisťování hlubinných úložišť - Roman Lahodynsky, emeritní vedoucí vědecký pracovník a přednášející oboru Geologická rizika na Ústavu bezpečnostních věd Vysoké školy přírodních zdrojů a přírodních věd (BOKU) ve Vídni

Tematický blok I. Čemu pomohla evropská směrnice o jaderných odpadech?

11.00 – 11.20 Shrnutí prvních výsledků ze zpráv jednotlivých členských států - Borislava Batandjieva-Metcalf, vedoucí strategií odboru „Technologie v jaderné energetice, jaderný odpad a odstavování zdrojů“ DG Energy Evropské komise 

11.20 – 11.40 Čemu naopak evropská směrnice nepomohla? Jak reálné je společné hlubinné úložiště pro více zemí v Evropě? - Gabriele Mraz, expertka pracující pro Österreichisches Ökologie-Institut Vídeň

11.40 – 12.00 Diskuse

12.00 – 12.20 Přestávka

Tematický blok II. Kam s českým jaderným odpadem?

12.20 – 12.35 Na koho ten úděl padne? – Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

12.35 – 12.50 Český stát proti obcím – Petr Nohava, starosta Pluhova Žďáru a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti

12.50 – 13.10 Diskuse

13.10 – 14.00 Přestávka na oběd

14.00 – 14.30 Německý restart při hledání míst pro uložení jaderného odpadu –Michael Sailer, Berlín, expert v oblasti jaderné bezpečnosti a nakládání s odpady; ředitel Öko-Institut e.V., člen bývalé Komise pro jaderný odpad Německého spolkového sněmu a Spolkové rady

Tematický blok III. Kritéria výběru místa pro úložiště

14.30 – 15.00 Výstupy srovnávací analýzy kritérií pro výběr lokality hlubinného úložiště v ČR v mezinárodním kontextu - Veronika Ustohalová, vědecká pracovnice oddělení jaderná technika a bezpečnost zařízení se specializací radiační ochrana, radioekologie a ukládání radioaktivních odpadů, Öko-Institut e.V. Darmstadt

15.00 – 15.15 Český plán na způsob využití kritérií výběru – Matěj Machek, vědecký pracovník oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR

15.15 – 15.30 Diskuse

15.30 – 16.00 Může být Skandinávie příkladem pro Českou republiku? – Johan Swahn, ředitel MKG, the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review

16.00 – 16.30 Krátké příspěvky účastníků a účastnic konference o situaci při vyhledávání úložiště v dalších zemích

16.30 Ukončení konference

 

Konferencí provází Dan Moravec.

Simultánní tlumočení česko/anglicko/německé bude zajištěno.

Zváni jsou představitelé a představitelky Senátu, Poslanecké sněmovny, veřejné správy, médií, energetické sféry, ekologických organizací a další zájemci a zájemkyně.

 

  • Aktuální informace o konferenci včetně elektronické registrace najdete na: www.nec2018.eu

 

Vstup na konferenci je zdarma. Svou účast však, prosíme, potvrďte nejpozději do 4. dubna. Pokud potřebujete ubytování, můžeme Vám pomoci s jeho zprostředkováním.

Potvrzení účasti a další informace: Daniela Magersteinová, Jihočeské matky, e-mail: magersteinova@centrum.cz , telefon: +420 603 532 067.

Připojte se také k události na Facebooku.

 

Akci pořádají Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Hnutí DUHA a sdružení Jihočeské matky.

Pozvánka ke stažení: https://nec2018.eu/images/pdf/NEC_2018_cz.pdf