Filmový festival Jeden svět v regionech

Datum a čas konání akce: 
22.03.2011 - 12:00

Ve spolupráci se společností Člověk v tísni pořádá Hnutí DUHA sérii informačních a vzdělávacích aktivit o životním prostředí a snižování emisí skleníkových plynů u příležitosti mezinárodního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět v březnu 2011.

Jeden svět

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv. Pořádá jej už od roku 1999 česká humanitární organizace Člověk v tísni. Na letošním Jednom světě bude uvedeno 107 dokumentů z téměř čtyřiceti zemí celého světa. Tyto filmy byly vybrány z více než 1 600 přihlášených snímků.

Pofilmové besedy

Hnutí DUHA zde uspořádá několik pofilmových besed. Pro návštěvníky a návštěvnice projekcí a besed budou připraveny i informační stánky Velké výzvy.

Sekce Ekologické výzvy

Jeden svět společně s Hnutím DUHA ukáže, že lze změnit současnou energetiku, snížit znečištění a pomoci tím lidem ve vyspělých i rozvojových zemích. Recyklace odpadů přináší pracovní místa. Moderní technologie posilují ekonomiky. Státy se díky zateplování domů a obnovitelným zdrojům vymaňují ze závislosti na dovozu fosilních paliv, jejichž těžba ohrožuje lidi i přírodu. Filmy připomenou jak velkou roli v ochraně životního prostředí dokáže sehrát občanský aktivismus.

Vystavujeme

Velká výzva v komiksech: Velkoplošná výstava deseti nejlepších komiksů ze soutěže Hnutí DUHA přináší malé i velké výzvy pro čistou ekonomiku a životní styl.

  • 21. 03. - 04. 04. 2011, Sál Břetislava Bakaly

Jsme tu pro vás - stánek Hnutí DUHA

  • Vzkažte od nás politikům, aby přijali zákon, který v České republice zajistí zateplování budov, recyklaci, čistou energii, rychlou a pohodlnou veřejnou dopravy nebo místní potraviny.
  • Začtěte se u nás do společensko-ekologického časopisu Sedmá generace.
  • Máme pro vás kvalitní a inspirativní publikace o ekologických řešeních pro ekonomiku i domácnosti.
  • Můžete si u nás prověřit své znalosti o třídění odpadků a úsporách energie v rámci celofestivalové soutěže sbírání bobříků.
  • Přineste svůj starý mobil a odevzdejte ho k recyklaci, kterou zařídí společnost Vodafone.

Velká výzva na Jednom světě v dalších městech

Hnutí DUHA pořádá krátké debaty po filmech na Jednom světě ve městech Liberec, Plzeň a Olomouc 14. 3. do 3. 4. 2011. Ve festivalových kinech budou k dispozici informační materiály o Velké výzvě a obecně o Hnutí DUHA.

Štítky: