Publikace

Zero waste a covid-19 – časté dotazy

V uplynulých měsících jsme analyzovali dopady pandemie covidu-19 na koncept zero waste a hledali jsme cesty, jak pokračovat v naší práci, abychom i nadále směřovali k budoucnosti bez odpadu. Sestavili jsme pro vás seznam nejčastějších dotazů (FAQs) na téma covid-19 versus odpady. 


Obecní obnovitelné zdroje energie

Komunitní energetika nabývá v České republice na významu. Díky rostoucím zkušenostem se západoevropskými příklady dobré praxe, důrazu Evropské komise na aktivní zapojení spotřebitelů energie do její výroby či akumulace a narůstajícímu počtu tuzemských projektů získává komunitní energetika své místo v rámci české energetiky, pro kterou jsou zatím typické velké centralizované zdroje v majetku soukromých či polostátních společností.

Veřejné mínění o OZE_2020

Obnovitelné zdroje energie jsou v české politice a médiích opakovaně skloňovány jako „nepopulární“ mezi českou veřejností, avšak opak je pravdou. Podle dostupných reprezentativních výzkumů veřejného mínění překonává podpora většiny obnovitelných zdrojů klasické energetické zdroje, například jaderné a uhelné.

Rovnováha v naší krajině: Jak jí lze dosáhnout novelou zákona o myslivosti

Nedojde-li urychleně k nastolení rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a stavem lesních porostů,  skončí  miliardy  investované  do  obnovy  lesů  v    žaludcích    přemnožené  zvěře.  Druhově pestré a odolnější lesy se beze změn nepodaří vypěstovat.

Odpověď Ministerstva zemědělství na otevřený dopis ekologických neziskovek

Ministr Toman ve své odpovědi na Otevřený dopis ekologických organizací k přípravě českého Strategického plánu Společné zemědělské politiky

Analýza závěrů Uhelné komise

Uhelná komise vydala 4. prosince 2020 nepodložené a fakticky nejasné doporučení k odklonu české energetiky od uhlí. Doložila možnost konce uhlí v roce 2033, ale zvolila většinově rok 2038, který je ekonomicky nerealistický a nezajistí adekvátní podíl ČR na plnění cílů Pařížské klimatické dohody. Navíc po schválení nového evropského cíle pro snížení emisí skleníkových plynů - ke kterému došlo týden po schválení usnesení komise - přestaly platit základní předpoklady, s nimiž pracovalo modelování scénářů útlumu uhlí.

Co nás vyjde levněji – obnovitelná, nebo jaderná cesta?

Vyplatí se při nahrazování uhelných elektráren vsadit na obnovitelné zdroje, nebo spíše na rozvoj jaderné energetiky? Na tuto otázku by pracovníci českého a německého ministerstva odpovědného za energetickou koncepci odpověděli diametrálně odlišně, třebaže mají podobné vzdělání.

Přechod k nízkouhlíkové energetice bude vyžadovat velké investice a chyba vjejich nasměrování by mohla celý proces ohrozit. Elektřině z uhelných elektráren zatím nemůžou cenově konkurovat nové obnovitelné ani jaderné zdroje – obě varianty potřebují podporu. Která z nich je levnější?

Smíšené porosty s dubem, bukem a smrkem pro neklidné 21. století

PROČ BUDE 21. STOLETÍ PRO LES NEKLIDNÉ?

 

Jaký je rozdíl mezi životními podmínkami průměrného stromu ve středních nadmořských výškách v ČR na začátku 20. a 21. století? Stručně řečeno je to jako přestěhovat člověka ze zdravého a vlahého prostředí podhorské vesnice do přehřátého a začouzeného města.

Stránky