Jak dosáhnout evropských cílů: Evropská města ukazují, jak lze předčit požadavky evropské odpadové směrnice

V březnu 2020 Evropská unie zveřejnila obsah Akčního plánu pro oběhové hospodářství, jehož základem je zero waste strategie. Je součástí Evropské zelené dohody a cílí na urychlení přechodu členských států k bezuhlíkové budoucnosti. V červenci 2020 pak uplynula lhůta, během níž měly členské státy transponovat balíček odpadové legislativy z roku 2018 obsahující změny směrnic o odpadech, skládkování nebo o obalech. Tento legislativní odpadový balíček nastiňuje několik nových požadavků, a i když není dokonalý, předkládá členským státům ambiciózní rámec pro přechod k oběhovému hospodářství. 

Datum vydání publikace: 
13. 12. 2021