Veselíčko - návrh změn v nakládání s odpady

Na nakládání s odpady budou mít velký vliv snahy Evropské unie o klimatickou neutralitu, které se již nyní promítají ve snaze Evropského společenství o oběhové hospodářství. Cestou k naplnění klimatické neutrality a oběhového hospodářství je strategie zero waste. Jejím základem je stanovit si cíl produkovat v budoucnu minimum odpadu a hledat cesty, jak se k tomuto cíli dopracovat. Doporučujeme obci Veselíčko, aby se stala jednou z prvních bezodpadových obcí v České republice.  

Datum vydání publikace: 
25. 12. 2021