Aktuálně

Nový Atlas plastů ukazuje cestu ze záplavy odpadu a volá výrobce k odpovědnosti

Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung a Hnutí DUHA dnes vydávají český překlad Atlasu plastů. Publikace vytvořená ve spolupráci iniciativy Break Free From Plastic a Heinrich-Böll-Stiftung v 19 kapitolách doprovázených 49 podrobnými infografikami popisuje proces výroby, spotřeby a odpadního řetězce plastů. Na základě tvrdých faktů, dat a čísel ukazuje, že příběh plastů, který nám vyprávějí jejich výrobci, je mýtus.

Zelený plán obnovy: povzbudí ekonomiku, vyčistí energetiku a ozdraví krajinu

Hnutí DUHA ve spolupráci s Komorou obnovitelných zdrojů a experty SPOT - Centra pro společenské otázky dnes představili stínový návrh opatření, která by neměla chybět v Národním plánu obnovy. Česká republika by díky němu mohla posílit svoji energetickou soběstačnost, snížit emise, ozdravit krajinu a získat desítky tisíc nových pracovních míst.

Ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí mají odpovědnost za probíhající ničení evropsky výjimečné přírody Králického Sněžníku

Ekologické organizace upozorňují na probíhající nevratné poškození evropsky mimořádné přírody na vrcholu Králického Sněžníku, které způsobuje již zahájená výstavba rozhledny na polské straně, bezprostředně u hranice České republiky. Jak dokládají záběry přímo z místa, na vrcholu hory se pohybuje bagr a nakladač a provádí se výkopové práce pro základy objektu [1]. Vybudováním rozhledny a jejím provozováním dojde k výraznému nárůstu počtu turistů na vrcholu hory s mnoha negativními dopady v prostředí unikátního ekosystému alpínského bezlesí.

Lesy ČR ve velkém kácí v NPR Boubínský prales. Hnutí DUHA zveřejnilo fotodokumentaci a dalo podnět ministerstvu k zastavení ničení rezervace

Hnutí DUHA dnes zveřejnilo dokumentaci rozsáhlých těžebních zásahů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Již dříve kritizovalo Správu CHKO Šumava za vydání výjimky, která umožnila státnímu podniku Lesy ČR kácet kůrovcem napadené stromy na velké části rezervace [1]. V rámci odvolacího řízení dalo již v červenci podnět Ministerstvu životního prostředí k úplnému zastavení kácení v boubínské rezervaci.

“Starosto, pojďme si vyrábět elektřinu.” Lidé a obce žádají poslance o podporu pro obnovitelné zdroje

Dnes na tiskové konferenci před Poslaneckou sněmovnou oznámili zástupci Hnutí DUHA a zástupci obcí své požadavky na změny návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie, který aktuálně vstupuje do poslaneckého projednávání [1]. Je dobře, že návrh umožní výstavbu větrných turbín jak ekologické organizace a řada obcí žádala, ale novela prozatím ignoruje možnosti fotovoltaických elektráren. Právě o jejich instalaci – zejména na střechách svých budov – mají obce a města, ale také jednotlivé domácnosti, největší zájem.

Havlíčkův plán pro teplárenství postrádá to hlavní: využití obřího potenciálu úspor tepla

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček právě zveřejnil plán pro budoucnost českého teplárenství. Ten je založen zejména na finanční - investiční i provozní - podpoře přechodu tepláren z uhlí, které se stává ekonomicky nevýhodné, na zemní plyn a také biomasu a pálení odpadů. 

 

Ekologické organizace souhlasí s nutností rychlého řešení, ale představenému plánu na budoucnost teplárenství vytýkají, že:

  • vynechává hlavní bod řešení, tedy využití obřího potenciálu úspor

Uhelná komise jedná přesně rok. Byznys s uhlím se hroutí, potřebujeme strategii co dál

Tiskový komentář Hnutí DUHA, Greenpeace a Zeleného kruhu, členů Uhelné komise za asociaci ekologických organizací Zelený kruh, k ročnímu jubileu Uhelné komise.

Stovka dobrovolníků v létě přispěla k ochraně divočiny a obnově našich lesů

Stovka dobrovolníků v létě přispěla k ochraně divočiny a obnově našich lesů

Utajovaná reorganizace státním lesům neprospěje

Komentář lesnického experta Hnutí DUHA Jaromíra Bláhy k připravované rozsáhlé reorganizaci státního podniku Lesy České republiky, při které se ruší čtyři krajská ředitelství, všechny oblastní správy toků a na severní Moravě slučují lesní správy. O záměru dnes informovaly Hospodářské noviny [1].

Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA, k tomu říká:

Dobrovolníci pomáhají s revitalizací rašelinišť na Stožecku

Čtrnáct dobrovolníků napravuje v tomto týdnu škody vzniklé dlouhodobým odvodňováním Šumavy. Stejně jako v minulých letech tvoří dobrovolníci hráze a půdou zasypávají staré umělé odtokové kanály na odvodněných rašeliništích. V loňském roce se věnovali především oblasti Soumarského rašeliniště, letos se jejich úsilí přesune také na Stožecko.

Stránky