Aktuálně

Třídit odpad, znovu používat a předcházet vzniku odpadu je důležité i během pandemie

Předcházet vzniku odpadů je nyní mnohem náročnější. Státní zdravotní ústav navrhl omezit bezobalový prodej, aby se omezila možná kontaminace. Výsledkem je například pečivo balené do plastových sáčků přímo v obchodech a podobně. To se týká i bezobalových obchodů, kde během mimořádných opatření není možné nakupovat do vlastních nádob, což bylo jednou z předností těchto prodejen. Snažit se snižovat množství vyprodukovaného odpadu má však smysl i během pandemie, jde přece jen o výjimečnou situaci. Snažte se kupovat ne příliš balené zboží a rodinná balení.

 

ČEZ chce vypouštět z elektrárny Počerady 4x více toxické rtuti, než je limit na ochranu zdraví

Ekologické a právnické organizace se přihlašují do správního řízení o výjimce pro uhelnou elektrárnu

AKTUALIZOVÁNO: Šijeme roušky a pomáháme potřebným. Přidejte se také!

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, říká „V Hnutí DUHA jsme se rozhodli, že po zbytek tohoto týdne bude práce všech našich zaměstnankyň a zaměstnanců spočívat v tom, co zváží jako aktuálně nejužitečnější. Řada z nás v tuto chvíli bude především šít roušky pro ty, kdo je nejvíce potřebují. To jsou nemocnice, zdravotní a sociální personál, sociální služby, senioři, lidi s postižením a oslabenou imunitou.”

Podnikatel chce uzavřít turisticky oblíbené lesy u řeky Moravice

Téměř 300 hektarů oplocených lesních pozemků v údolí řeky Moravice by mělo být již brzy uzavřeno pro  návštěvníky lesů mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Příjemce miliardových státních zakázek Jindřich Grosser zde chce bez přítomnosti turistů a houbařů nerušeně provozovat intenzivní lov nepůvodních druhů býložravé zvěře. Přitom právě nyní, v době celostátní karantény, se ukazuje, jak důležitý je volný přístup do přírody pro širokou veřejnost.

ČEZ chce v Počeradech ničit zdraví a klima o čtyři roky déle. A umožnit Tykačovi v tom pokračovat

Většinově státní firma ČEZ požádala pro elektrárnu Počerady úřady o výjimku z limitů na ochranu zdraví před znečišťováním ovzduší, které vejdou v platnost v srpnu 2021. Plnění limitů se chce vyhýbat až do 30. června 2025.

Evropa má Plán pro dosažení oběhového hospodářství

Množství zbytkového směsného odpadu má klesnout na polovinu

Evropská komise dnes představila plán na snížení spotřeby přírodních surovin v EU: Akční plán pro oběhové hospodářství [1]. Ten byl schválen jako součást tzv. Evropské zelené dohody a navrhuje stanovit cíle pro “snížení celkového množství a vlivů spotřeby surovin”.

V Akčním plánu se Evropská komise zavazuje:

EU nebude podporovat z fondů spalovny, uhlí ani jádro

V aktuálně zveřejněné [1] Technické zprávě EU Taxonomy byly spalovny odpadů [2] zařazeny do seznamu neudržitelných aktivit vedle jaderných a uhelných projektů. Hnutí DUHA toto rozhodnutí vítá. Podle tohoto zásadního dokumentu Evropské komise mají být z evropských fondů podporovány obnovitelné zdroje a úspory energie, recyklace odpadů a zejména pak předcházení jejich vzniku a opětovné používání výrobků.

Spalování uhlí v EU a USA kleslo nejvíce v historii, nahrazují jej slunce a plyn. Česko otálí

Česká uhelná komise by neměla globální trendy ignorovat

Začíná platit nová zonace národního parku Šumava, na řadě cenných míst se však stále smí kácet

Od 1. března vstupuje v platnost nová zonace největšího českého národního parku Šumava, stěžejní dokument pro ochranu přírody v tomto přírodně cenném území. Ta určí, kde bude v národním parku chráněna divoká příroda bez lesnických zásahů, nebo kde bude vymezen prostor pro udržitelný rozvoj obcí. 

Podoba zonace je dohodou a výsledkem jednání mezi Správou parku, místními obcemi, vědci i ochránci přírody. Hnutí DUHA tuto dohodu podporuje, avšak upozorňuje, že zonace v příštích letech nezajistí ochranu řady cenných míst před kácením.

Stránky