Aktuálně

Hospodářský výbor Sněmovny podpořil nenápadnou změnu energetického zákona, která může zdržet sdílení energie

Poslanci a poslankyně Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny dnes projednali pozměňovací návrhy k novele energetického zákona, tzv. lex OZE II.

Pracovníci Lesů ČR oslovují vlastníky lesů neoprávněnou výzvou k odstranění souší

Soukromí vlastníci lesů dostávají v poslední době výzvy od pracovníků státního podniku Lesy ČR, kteří jim dělají poradce (tzv. odborných lesních hospodářů), aby z lesů odstranili stojící suché stromy.

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu: lepší ochrana krajiny i rozvoj agrovoltaiky

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nově zahrne část krajinných prvků, jako jsou meze, remízky nebo mokřady, do zemědělského půdního fondu. Díky tomu nebude muset zemědělec nebo vlastník byrokraticky při tvorbě takových prvků převádět půdu mimo něj. Pomůže to překonat pohled, že krajinné prvky jsou něčím neprospěšným pro zemědělství, ale že jsou naopak nedílnou a potřebnou součástí zemědělské krajiny.

Na Frýdlantsku se narodila vlčata

Vlci žijící na hranicích Frýdlantského výběžku a Polska přivedli letošní jaro na svět vlčata. [1] Důkazy o pohybu vlků v této oblasti nachází dobrovolníci tzv.

Podle nové studie nám výsadba lesů se zmírněním změny klimatu příliš nepomůže. Je třeba snižovat emise

Studie nedávno publikovaná v prestižním časopise Science ukazuje, že ukládání uhlíku v lesích má na zpomalení změny klimatu velmi malý dopad a bez urychleného snižování emisí se tedy neobejdeme.

V Poslanecké sněmovně proběhl seminář k energetické koncepci. Klimatická krize vyžaduje konec uhlí a rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů

Česká republika má výrazně vyšší emise skleníkových plynů na hlavu, než je průměr států EU. Nižší emise na osobu mají Německo i Polsko a platí to i pro emise samotného energetického sektoru.

Podíl přirozené obnovy českých lesů je stále rekordně nízký. Ve zbytečném vysazování stromků utápí ČR nejvíce zdrojů v celé Evropě

České lesy jsou pouze zhruba z jedné dvacetiny tvořené přirozeně vzniklými porosty.

Stránky