Aktuálně

Europarlament bude rozhodovat o dovozu odpadků

Hnutí DUHA dnes napsalo českým poslancům Evropského parlamentu dopis, aby se postavili proti návrhu nové evropské směrnice, jež má prakticky legalizovat dovoz odpadků ze zahraničí do republiky.

Poslanci mohou pomoci obcím ve sporu o radioaktivní úložiště

Poslanci dnes začali debatovat o Senátem navržené novele takzvaného atomového zákona. Novela v případě přijetí umožní obcím a krajům účastnit se povolování jaderných elektráren, úložišť radioaktivních odpadů a dalších zařízení. Z nich jsou dosud vyloučeny, a to i tehdy, když se jaderné zařízení nachází na jejich území. Změnu zákona proto prosazují desítky obcí [1] a řada nevládních sdružení.

Reklamní kampaň má pomoci větrné energii

Reklamami v cíleně vybraných regionálních denících [1] dnes Hnutí DUHA otevírá informační kampaň o větrných elektrárnách.
Ekologická organizace spustila speciální webové stránky www.hnutiduha.cz/vitr, které informují o přínosech větrné energetiky a nabízejí fakta proti pověrám o této technologii. Vysvětlují například, jak je to s údajným hlukem nebo se zabíjením ptáků rotory.

Česká republika vyjádřila obavy z návrhu nové odpadové legislativy EU

Ekologické a spotřebitelské nevládní organizace vítají, že dnes v Bruselu prezentovaná oficiální pozice České republiky sdílí jejich vážné výhrady k návrhu Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku a recyklaci odpadů [1].

Boom větrné energie překonal očekávání

Kapacita větrných elektráren v EU překročila úroveň, se kterou Evropská komise počítala pro rok 2010. Ukázala to čerstvá statistika loňského roku.
Instalovaný výkon evropských větrných elektráren na konci roku 2005 dosáhl 40 504 megawattů. Energetická politika Evropské komise – tzv. Bílá kniha – doufala v dosažení 40 tisíc MW v roce 2010.
Elektrárny nyní instalované v zemích EU vyrobí ročně v průměru asi 83 terawatthodin elektřiny: množství, které odpovídá kompletní výrobě České republiky, tedy domácí spotřebě i vysokému exportu.

Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

Poslanci dnes velkou zamítli kontroverzní návrh, který by úřadům svázal ruce při rozhodování, zda nepovolí stavbu sebehůře navržené cementárny, chemičky, spalovny odpadu, elektrárny či jiného průmyslového provozu.
Podle klauzule, jež měla být vložena do takzvaného zákona o integrované prevenci, by se o udělení ekologického povolení projektu rozhodovalo až po dokončení stavby. Úředníci by se tedy ocitli pod tlakem, aby kvůli ochraně zdraví lidí v okolí nepromarnili už utracené mnohamilionové investice.

Oficiálně potvrzeno: spalovny nesmí dovážet odpad

Ministerstvo životního prostředí definitivně uzavřelo cestu dovozu odpadků ze zahraničí do českých spaloven, když v čerstvém, lednovém čísle svého věstníku oficiálně publikovalo výklad sporných bodů zákona o odpadech. Hnutí DUHA o vydání takového výkladu usilovalo od prosince 2002.

ČSSD slibuje ekologickou daňovou reformu

Hnutí DUHA dnes přivítalo, že sociální demokraté po volbách hodlají provést ekologickou daňovou reformu.
ČSSD se v dnes schváleném volebním programu zavázala snižovat vysokou energetickou náročnost českého průmyslu o 3,5 procenta ročně. "Prosadíme…ekologickou daňovou reformu", slibuje rovněž (str. 32).

Zákon musí stopnout další zvyšování exhalací

Legislativa by měla požadovat postupné snižování průmyslových exhalací oxidu uhličitého, ve kterých Česká republika patří k evropským rekordmanům. Ekologické organizace takové ustanovení požadují do novely zákona o obchodování s emisemi, kterou dnes  (26.1.) začíná projednávat Poslanecká sněmovna.

Malé změny v zákoně lesy neuzdraví

Několik malých změn lesního zákona, které zítra (25.1.) projedná vláda, neřeší hlavní chyby v legislativě, varovalo Hnutí DUHA.
Ekologická organizace kritizuje, že současný lesní zákon umožňuje nešetrné hospodaření, a způsobuje tak zhoršování zdravotního stavu lesů.

Stránky