Aktuálně

Suroviny v popelnici: studie dokumentuje plýtvání

Na každého člověka v České republice připadá denně spotřeba 132 kilogramů nejrůznějších materiálů – 48 tun ročně. Přesto více než tři čtvrtiny komunálního odpadu, včetně statisíců tun recyklovatelných surovin, končí na skládkách nebo se pálí. Poukazuje na to nová studie Hnutí DUHA, která dokumentuje, jak slabá recyklace zvyšuje ekologické škody způsobené těžbou i závislost ekonomiky na dovozu [1].

Národní alokační podfuk

Vláda má dnes večer schválit razantní zvýšení exhalací oxidu uhličitého z uhelných elektráren, hutí, chemiček a dalších průmyslových podniků. Ekologické organizace varovaly, že Česká republika v nich už tak patří mezi evropské rekordmany.
Ministři mají odsouhlasit takzvaný národní alokační plán (NAP) pro druhé kolo evropského obchodování s emisemi [1]. Návrh je založen na požadavcích, které ministerstva posbírala od velkých znečišťovatelů. Počítá se zvýšením exhalací z loňských 82 milionů tun na 102 milionů, tedy bezmála o čtvrtinu.

Barometr kvality života: letošní čísla nepotěší

Pouze čtyři z deseti vládních ekologických indikátorů vykazují pozitivní trend: ukázala to varující zpráva, kterou ve středu (6. 12.) dostanou na stůl ministři.
Naopak roste automobilová doprava či spotřeba surovin a v zemědělské krajině ubývá divokých ptáků.
Přitom další indikátory, například exhalace oxidu uhličitého nebo zdravotní stav lesů, se sice nezhoršují, ale konkrétní hodnoty jsou velmi špatné. Česká ekonomika také na každou vyrobenou korunu HDP pohltí třetí největší množství energie v EU.

Referendum v Litvínově odmítlo rozšiřování dolů

Místní občanské sdružení Kořeny i ekologické organizace vítají, že lidé v Litvínově podpořili své sousedy a odmítli bourání Horního Jiřetína a Černic kvůli rozšiřování uhelných dolů.
Přes 95 % hlasujících požadovalo zachování takzvaných územních limitů těžby, které chrání zbývající obce v Podkrušnohoří před doly. Výsledky referenda sice nejsou právně závazné, ale představují silný mandát pro městské zastupitelstvo. Přišlo k němu totiž 38 % občanů, tedy o necelá čtyři procenta více než ke komunálním volbám.
Jana Doležalová z litvínovského občanského sdružení Kořeny řekla:

Snižte exhalace, řekly ekologické organizace

Právě dnes o půlnoci – ve vypjaté atmosféře vyvolané včerejším razantním zásahem Evropské komise – skončí lhůta k připomínkování vládního návrhu, který plánuje razantní zvýšení exhalací oxidu uhličitého z elektráren, hutí, chemiček a dalších podniků.

Zelené organizace vítají Pecinovu kritiku exhalací zadarmo

Ekologické organizace přivítaly prohlášení šéfa protimonopolního úřadu Martina Peciny, podle kterého rozdávání nadbytečných povolenek k exhalacím oxidu uhličitého představuje zásah do hospodářské soutěže.
Pecina dnes podle ČTK řekl: „Jestliže podnik, který dostal povolenky zdarma, se rozhodne je odprodat, představují získané prostředky de facto veřejnou podporu a neopodstatněnou konkurenční výhodu“.

Eurofondy: vláda odsouvá energetickou modernizaci na úplný okraj

Pouze zanedbatelný zlomek – necelá čtyři procenta – peněz z evropských fondů hodlá vláda v příštích sedmi letech investovat do energetické modernizace české ekonomiky.
Podíl výdajů z vládou administrovaných fondů na zvyšování energetické efektivnosti hospodářství a rozvoj obnovitelných zdrojů činí přesně 3,61 % [1]. Navíc 85 % této částky půjde z programu určeného na ekologické projekty a bude vyhrazeno pouze pro domácnosti a komunální záměry.
Přitom třeba do dálnice R43 z Brna do Moravské Třebové vláda plánuje investovat přes 33 miliard korun, tedy asi o čtvrtinu více.

Británie jako vzor: zákon odebere rozhodo exhalacích lobbistickým tlakům

Dobrý vzor pro českou legislativu: tak Hnutí DUHA komentovalo dnes anoncovaný návrh britského zákona o snižování exhalací skleníkových plynů.
Zákon má stanovit průběžné, závazné limity exhalací. Budou směřovat ke snížení produkce oxidu uhličitého o 60 % do roku 2050. Zároveň vznikne nezávislá instituce – charakterem zhruba odpovídající centrální bance nebo protimonopolnímu úřadu – odpovědná za kontrolu.
S návrhem nového zákona, který Blairova vláda dnes ohlásila v parlamentu, původně na jaře 2005 přišla britská partnerská organizace Hnutí DUHA.

Před 150 lety padl poslední šumavský medvěd

Přesně 150 let uplyne zítra (14.11.) ode dne, kdy byl zastřelen poslední šumavský medvěd. Ale Hnutí DUHA varovalo, že ačkoli dnes už platí přísná ochrana, velké šelmy u nás ohrožuje pytláctví.
Poslední medvěd – přesněji medvědice – padl nedaleko Želnavy. Během lovu, kterého se zúčastnilo více než 100 lidí, ji zastřelil místní lesník Johann Jungwirth [1]. Dnes na tomto místě na naučné, tzv. Medvědí stezce [2] v národním parku stojí pomníček [3].

Kalaš odjíždí na světový summit o snižování znečištění - se zvyšováním českých exhalací v kapse

S plánem na zvyšování českých exhalací – které už tak patří mezi nejvyšší v Evropě – ministr životního prostředí dnes odlétá na světový summit o globálních změnách podnebí v keňském Nairobi.
Petr Jan Kalaš míří na mezinárodní konferenci, kde začíná několikaleté jednání o nové smlouvě, která by měla navázat na Kjótský protokol. Ale jeho úřad předložil návrh národního plánu pro druhé kolo obchodování s emisemi, jež dává českému průmyslu zelenou ke zvýšení exhalací o množství odpovídající kompletnímu znečištění celého Estonska nebo Slovinska.

Stránky