Světoznámá ochránkyně divočiny Jane Goodall žádá poslankyně a poslance o podporu divoké přírody našich národních parků

Zítra mají hlasovat o novele zákona o ochraně přírody

Jane Godall, celosvětově známá britská bioložka, ochránkyně přírody a jeden z Poslů míru OSN, žádá naše poslance a poslankyně osobním dopisem dopisem [1] a krátkým videem https://youtu.be/hTaTAueC8us, aby přijetím novely zákona podpořili ochranu našich NP jako nejcennějších ostrovů divoké přírody pro budoucí generace. Zákonodárci mají zítra definitivně rozhodnout, přehlasují-li prezidentské veto a začnou-li platit pro naše NP nová pravidla.

Dr. Jane Goodall, DBE, britská bioložka, zakladatelka Jane Goodall Institute a Posel míru OSN, poslankyním a poslancům vzkázala:
„Chci Vám říci, že význam ochrany Vašich národních parků a jejich vzkvétající divoké přírody je nedocenitelný. Jsou důležité pro turisty, jsou důležité pro budoucí generace. A především: musíme si vážit přírody, musíme si vážit všech forem života. Proto doufám, že schválíte zákon na ochranu svých národních pokladů pro budoucí generace. Blahopřeji Vám, že máte tolik nádherných míst, kde lidé mohou spatřit divokou přírodu ve své svobodě a vznešenosti. Děkuji Vám.“

„Vím, že najít správné řešení, které umožní přežití divokých zvířat, rostlin a přírodních ekosystémů, je vždy velmi těžké. Divoká příroda je už dnes velmi vzácná, a proto již teď velmi cenná. Co všechno ale pro nás divočina znamená, na to teprve pomalu začínáme přicházet. Národní parky by měly být prvními místy, kde ji ochráníme nebo jí dáme možnost se obnovit. Proto jsem se rozhodla Vám napsat tento otevřený dopis a požádat Vás o moudré rozhodnutí ve prospěch divoké přírody, které však dojde plného docenění až v budoucnosti.“

Jane Goodall [2] se s aktuální situací u nás seznámila při své poslední návštěvě ČR loni v prosinci. Celosvětově významná britská bioložka (nar. 1934) se celoživotně věnuje výzkumu šimpanzů v africké divoké přírodě a podporuje ochrany divoké přírody po celém světě. Světově proslulá osobnost se tak nyní přidala k silnému domácímu hlasu, který apeluje na poslance a poslankyně pro schválení novely zákona o ochraně přírody:

Hnutí DUHA iniciovalo veřejnou výzvu poslancům k podpoře novely zákona, kterou od začátku února podepsalo téměř 55 000 lidí: https://www.zachranmenarodniparky.cz/. Starší petici za dobrý zákon o NP Šumava podepsalo dosud 62 600 lidí: http://www.hnutiduha.cz/petice/.

Za novelu zákona se svým stanoviskem postavilo 24 šumavských spolků místních občanů i pět šumavských obcí (Lenora, Prášily, Srní, Želnava a Kubova Huť). Nesouhlasí s tím, že NP omezuje kvalitní život místních lidí. Přínosy NP považují za nesrovnatelně vyšší než omezení [3].

K ochraně divoké přírody v národních parcích a podpoře novely zákona vyzvala Sněmovnu celá řada osobností a organizací, např. Učená společnost ČR - cca sedmdesát významných profesorů včetně bývalého předsedy Akademie věd ČR a čerstvého prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše či rektora Karlovy Univerzity Tomáše Zimy [4].

Stanovisko platformy Vědci pro Šumavu podpořilo 386 vědců včetně 40 vedoucích představitelů vysokých škol (rektorů, děkanů ad.), 140 profesorů či docentů a také celé vědecké a odborné instituce - 14 vysokých škol, vědeckých ústavů a odborných společností i čtyři bývalí ministři životního prostředí [5]. Kompletní seznam a znění výzvy je zde [6]. Toto stanovisko podpořila také Komise pro životní prostředí Akademie věd.

Stanovisko vědců podpořila i řada odborníků z lesnických fakult včetně rektora Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Dopis Sněmovně, v němž podpořili novelu zákona, poslali ředitelé všech čtyř národních parků [7]. Našich národních parků se zastaly i zahraniční organizace. Evropská federace národních parků Europarc zaslala stanovisko podepsané jejím prezidentem Ignace Schops. Oceňuje novelu schválenou poslanci již poprvé v prosinci. Dopis Sněmovně poslal také BirdLife Europe and Central Asia sdružující organizace na ochranu ptáků a přírody z celé Evropy a 21 slovenských ochranářských organizaci [8].

Již dříve apelovalo na ochranu Šumavy nesčetně odborníků a vědeckých pracovišť od nás i ze zahraničí. Jejich přehled a seznam nejvýznamnějších stanovisek je zde [9]. Nejvýznamnější z nich je loňská rezoluce Světového kongresu ochrany přírody, která vyjadřuje názor Mezinárodní unie pro ochranu přírody, nejrespektovanější světové organizace, jíž je i Česká republika členem [10].

Poslance vyzvalo ke schválení původního sněmovního návrhu novely zákona také několik desítek kulturních osobností, například Dan Bárta, Pavel Nový (rodák ze Železné Rudy), Lenka Krobotová, Aneta Langerová, Tereza Kostková, Lenka Dusilová, David Prachař či skupiny The Tap Tap, Please The Trees, Priessnitz nebo Epydemye. Vyjádření některých umělců najdete zde [11]. Již dříve petici za dobrý zákon o NP Šumava podpořilo 53 známých herců, hudebníků, výtvarníků a dalších umělců, mezi nimi např. Jiří Suchý, Petr Vacek, Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Ivan Trojan, Věra Čáslavská či Jan Hřebejk. Celý seznam je zde [12].

Poslanci a poslankyně musí k definitivnímu schválení podpořit novelu alespoň 101 hlasy. Pokud se tak stane, dojde v pravidlech péče o NP k řadě pozitivních změn. Hnutí DUHA o některých z nich informovalo na snídani pro novináře a v tiskové zprávě minulý týden [13].

Mgr. Martin Voráč, expert na ochranu přírody Hnutí DUHA, řekl:
„Novelu zákona o národních parcích by i přes nesouhlas části senátorů a prezidenta měli poslanci jednoznačně schválit. Ochrana tamější divoké přírody má silnou domácí i mezinárodní podporu včetně světově uznávané osobnosti, jakou je Jane Goodall.“

„Novela je dobrým dílčím krokem k lepší ochraně nejcennějších ostrovů naší přírody a Sněmovna už pro něj hlasovala dvakrát. Existuje však riziko, že se část sněmovních podporovatelů zákona hlasování nezúčastní a nenajde se tak potřebných 101 hlasů. Budeme ve volebním roce pozorně sledovat, zajistí-li sněmovní strany potřebnou účast poslanců a potvrdí-li dosavadní podporovatelé zákona svůj původní postoj i teď ve finále.“

 
Kontakt:
 
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Originální anglickou verzi dopisu i jeho český překlad naleznete v příloze této tiskové zprávy.

[2] Od konce padesátých let intenzivně navštěvovala především Národní park Gombe v Tanzánii, kde studovala tyto primáty ve volné přírodě. Spolupracovala také se slavným primatologem Louisem Leakeyem. Dosáhla několika zásadních a ceněných objevů. Současně po mnoho desetiletí intenzivně šíří poselství o ochraně divoké přírody, divokých zvířat a rostlin, upozorňuje na problém odlesňování či vymírání druhů. V roce 1977 založila Jane Goodall Institute, který dnes působí ve více než sto zemích světa ve výzkumu a vzdělávání o ochraně divoké přírody. Jane Goodall se zasazuje také o etické zacházení se zvířaty při pokusech na nich i při jejich hospodářském využívání. Od roku 2002 pak působí jako Posel míru OSN, cestuje po světě, přednáší a šíří myšlenku ochrany divoké přírody a soucitu se zvířaty.
Více informací zde: http://www.janegoodall.org/our-story/about-jane/

[3] http://www.jcted.cz/prachaticko/proc-pet-obci-nesouhlasi-s-postojem-sena... , http://www.sumavskenoviny.cz/1575/otevreny-dopis-starostu-peti-sumavskyc...

[4] http://ceskadivocina.cz/project/pres-70-profesoru-kritizuje-senatni-pozm...

[5] http://ceskadivocina.cz/project/temer-400-vedcu-podporilo-vyzvu-poslancu...

[6] http://www.sumava-kurovec.cz/include/Vyzva%20vedcu.pdf

[7] http://www.npcs.cz/reditele-chceme-dal-chranit-skutecne-narodni-parky

[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ochranci-prirody-evropskych-zemi-se-zas...

[9] http://www.sumava-kurovec.cz/

[10] http://hnutiduha.cz/aktualne/tricet-statu-sveta-vyzyva-k-lepsi-ochrane-n...

[11] https://www.facebook.com/CeskaDivocina/photos/?tab=album&album_id=13...

[12] http://hnutiduha.cz/aktualne/znami-herci-zpevaci-spisovatele-dalsich-61-...

[13] http://hnutiduha.cz/aktualne/co-skutecne-prinesou-nova-pravidla-pro-naro...


Příloha: dopis Jane Goodall v originálu i českém překladu

Šítky aktuality: