Petici za dobrý zákon o Šumavě zahajuje dnes Hnutí DUHA u pramenů Vltavy

Hnutí DUHA dnes spustilo petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava. Petici návštěvníků parku mohou podepsat turisté u pramenů Vltavy ode dneška až do konce letních prázdnin. Informace jim na místě podávají vyškolení dobrovolníci. Ostatní milovníci šumavské přírody mohou odeslat dopis poslancům z webových stránek www.sumavazije.cz.

Petice požaduje, aby hlavním cílem národního parku zůstala ochrana přírody. Dále aby byla zachována současná rozloha území ponechaného divoké přírodě, tj. 30 % národního parku, a bylo stanoveno jeho postupné rozšíření alespoň na 50 % do roku 2030. Třetím požadavkem je pak omezení další výstavby tak, aby nezničila šumavskou krajinu.

Zákon o šumavském národním parku, který v září předloží ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, a jehož text má Hnutí DUHA k dispozici, zmenšuje národní park a otevírá vzácnou přírodu developerům a velkým stavebním projektům. Navíc razantně osekává území, které je v parku ponechané pouze divoké přírodě a turistům ve prospěch těžařů. Světový svaz ochrany přírody již dříve varoval, že v případě přijetí takového zákona vyškrtne Šumavu ze seznamu mezinárodně uznávaných národních parků [1].

Petici připravil tříčlenný výbor ve složení: Jaromír Bláha z Hnutí DUHA, profesor Pavel Kindlmann z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR a herec Petr Vacek [2].

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

Ministr Chalupa připravil zákon, který může zlikvidovat národní park na Šumavě, vpustí sem developery a poškodí vzácnou přírodu. Divoká příroda přitom lidi fascinuje a dává nám příležitost se neustále učit. Kvůli ní byl národní park zřízen. Většina turistů jezdí na Šumavu právě kvůli národnímu parku a neporušené přírodě. Kdo jiný by se jí tedy měl zastat než právě návštěvníci parku. Proto jsme připravili petici, kterou mohou u pramenů Vltavy podepsat. Ti, co se na Šumavu letos nedostanou, mohou poslat poslancům dopis z webových stránek www.sumavazije.cz.“

 

 

Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-vpustit-na-sumavu-developery

[2] Petice návštěvníků pramenů Vltavy za dobrý zákon o Národním parku Šumava

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky

Lidé svým hospodařením mění tvář krajiny. Posláním národních parků je pak uchovat v moři civilizovaného světa ostrovy nedotčené přírody. Pouze tady můžeme vidět, jak vypadá prales se staletými stromy a tlejícími kmeny nebo divoká řeka. Důležitá je ochrana všech fází vývoje přírody a jejích přirozených proměn v závislosti na změnách okolního prostředí. Právě kvůli této fascinující podívané jsou národní parky vyhledávaným místem turistického ruchu.

My, turisté, kteří jsme v letošním roce navštívili prameny Vltavy, žádáme Vás, zákonodárce, abyste odmítli a opravili veškeré návrhy zákona, které vpustí do Národního parku Šumava developery, umožní další zástavbu této krásné krajiny, zmenší území ponechané přírodě a zabrzdí jeho rozšiřování.

Žádáme Vás, abyste přijali takový zákon o Národním parku Šumava:

  • ve kterém bude hlavním cílem národního parku ochrana přírody; ostatní činnosti budou možné jen do takové míry, kdy neohrozí vzácnou přírodu;

  • který zachová současnou rozlohu území ponechaného přírodě, tj. 30 % národního parku, a stanoví jeho postupné rozšíření alespoň na 50 % do roku 2030 tak, jak je to stanovené už v současném plánu péče o národní park z roku 2000, a jak je to obvyklé v ostatních evropských národních parcích.

  • který omezí další výstavbu tak, aby nezničila šumavskou krajinu.

    Děkujeme.

Ilustrační foto: Markéta Jedličková / Hnutí DUHA

Šítky aktuality: