Ministr Richard Brabec by měl omezit skládkování co nejdřív a mířit k oběhové ekonomice

Na skládkách končí zbytečně milion tun kompostovatelných odpadů ročně


Ministerstvo životního prostředí právě nyní řeší připomínky k vyhlášce o ukládání komunálních odpadů na skládky, které dostalo v mezirezortním připomínkovém řízení [1]. Tato vyhláška obsahuje velmi přísné parametry pro jakoukoliv úpravu směsných odpadů před jejich uložením na skládkách. V praxi to znamená, že se vůbec nevyplatí upravovat odpad před skládkováním [2]. Hnutí DUHA proto ve svých připomínkách k vyhlášce navrhuje podmínky upravit na úroveň požadavků evropských směrnic a běžné praxe většiny států EU.

Na skládkách končí v ČR 2,5 milionů tun komunálních odpadů, a to bez jakékoli úpravy, ačkoli úpravou lze snadno a podstatně snížit objem skládkovaného směsného odpadu i jeho škodlivé dopady. MŽP tímto způsobem na úkor životního prostředí záměrně nahrává spalovnám tím, že blokuje jejich konkurenci.

Ministerstvo blokuje extrémně přísným nastavením parametrů ve vyhlášce dotřídění směsného odpadu,  které z něho dokáže získat kovy nebo zajistí využití a bezpečný rozpad biologicky rozložitelného odpadu.

V ČR kvůli špatně nastavené vyhlášce končí bez jakékoli předchozí úpravy na skládkách 2,5 milionů tun komunálních odpadů ročně. Z toho celý milion tun tvoří nevytříděné biologicky rozložitelné odpady. Namísto jejich užitečného kompostování či využití v bioplynových stanicích se toto velké množství rozkládá na skládkový plyn - metan (silný skleníkový plyn) a nebezpečné výluhy. Tyto reaktivní skládky s rozkládajícími se biologicky rozložitelnými odpady jsou pro životní prostředí horší a nebezpečnější než skládky, na kterých končí pouze rozložené a upravené odpady.

Jedinou možností, jak dnes využít směsný odpad, je tedy spálení ve spalovně. Tím se však zbytečně ničí cenné suroviny, plýtvá energií, znečišťuje ovzduší a nesleduje trend oběhového hospodářství.

Evropská komise již řadu let kritizuje Českou republiku, že neplní dvacet let platnou směrnici o skládkách. Podle ní musí země Unie zajistit, aby na skládkách byl ukládán pouze předem upravený odpad a množství biologicky rozložitelných odpadů klesalo. Kvůli novým trendům prevence a minimalizace odpadu, zakotveným v evropském Balíčku pro oběhové hospodářství, bychom se měli zaměřit na to, aby se na skládky ukládal opravdu pouze ten odpad, který neumíme jinak zpracovat. U nás však stále skládkujeme biologicky rozložitelné odpady a nevyužíváme možnost odpad před zahrabáním pod zem ještě dotřídit a získat cenné suroviny. Úpravu odpadů před uložením na skládku ministr životního prostředí nejenže nepožaduje, ale dokonce tyto technologie u nás záměrně blokuje ve prospěch výstavby nových spaloven.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
“Koblihy povinně zabalené v plastovém sáčku nebyly nápadem bruselských úředníků. Šlo o snahu našich úředníků absurdně zpřísnit evropskou legislativu. Nyní se situace opakuje. Na našich skládkách kvůli špatné vyhlášce o ukládání odpadů ročně končí milion tun snadno kompostovatelných, biologicky rozložitelných odpadů.“

„Ničíme životní prostředí, zhoršujeme klima a kritizuje nás za to OECD i Evropská komise. Přesto ministr životního prostředí Richard Brabec záměrně nastavil v nové vyhlášce o skládkách tak zvláštní pravidla, aby znemožnil fungování v Evropě běžně používaných technologií, které by problém levně vyřešily. Vysvětlení je jen jediné: ministrovi nejde o životní prostředí, ale o pokřivení evropského systému hospodaření s odpady s důrazem na prevenci a recyklaci ve prospěch drahých, plýtvavých a špinavých spaloven odpadů.”

Tuto a další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:


[1] https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/96F060C6A3D87823C125708F003...

[2] Výstupy z technologie úpravy odpadů nemají mít vyšší výhřevnost než 6,5 MJ/kg v sušině. Vyhláška tedy absurdně požaduje, aby se před uložením na skládku spálily i odpady jako slupky od brambor, zbytky ovoce nebo nedojezený oběd.

Šítky aktuality: