I evropské fondy lze využít přínosně, ukazuje mapa ekologických organizací

Hned tři hezké české akce se představují na mapě přínosných projektů placených z fondů EU, kterou dnes v Bruselu zveřejňují tři významné ekologické organizace, s nimiž Hnutí DUHA úzce spolupracuje [1].

Názorně ukazují, že evropské peníze nemusí skončit v korupčních sítích či v předraženém dálničním betonu.

Ekologické organizace často kritizují situace, kdy jsou evropské peníze zneužívány na projekty poškozující životní prostředí nebo kdy státy EU takové kontroverzní využití plánují. Nyní se rozhodly naopak ukázat výběr pozitivních příkladů z celého starého kontinentu, u nichž jsou evropské fondy využity jednoznačně přínosně. Mapa projektů je pro nás inspirací pro využití evropských financí v letech 2014-2020, kdy by měl do politiky soudržnosti směřovat vice než billion eur.

Tři příkladné pozitivní projekty z ČR jsou:

  • rekonstruovaná škola ve Slivenci, jež nyní potřebuje k vytápění naprosté minimum energie,

  • podpora domácího kompostování a motivace ke snažšímu třídění odpadů přímo u domu v Trojanovicích a Zubří,

  • znovuobnovená železniční doprava mezi českým Tanvaldem a polskou Jelení Górou, která zlepšila spojení místním lidem a přispívá ke zvýšení atraktivity příhraničního a klimaticky i turisticky exponovaného regionu.

Podrobnější informace o projektech najdete na přiložené mapě.

Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:

Dnes zveřejněná mapa ukazuje moderní, efektivní a ekologicky přínosné projekty pro lidi. Jsou důkazem, že naše peníze nemusí být zbytečně zality do betonu nebo proletět komínem. Peníze z rozpočtu Evropské unie by měly jít na projekty zlepšující život každého z nás. Budou-li zaměřeny na úsporné zacházení se surovinami, mohou zajistit jak ekonomické oživení, tak ochranu životního prostředí.

Hnutí DUHA společně s dalšími ekologickými organizacemi prosazuje, aby evropské fondy byly v energetice investovány především do úspor, obnovitelných zdrojů a snížení emisí. V odpadovém hospodaření požadujeme namísto předražených megaspaloven vložit evropské peníze do projektů, které sníží množství odpadů, usnadní třídění a zvýší recyklaci. Dopravní investice musí být zaměřeny na projekty socioekonomicky zdůvodněné, které zlepší obslužnost a omezí negativní ekologické dopady dopravy i přetížení silnic těžkou nákladní dopravou.

Nápadů, které by stály za podporu, je celá řada. Proto CEE Bankwatch, partnerská organizace Hnutí DUHA, vyhlásila soutěž o nejlepší projekty a ty vítězné odmění cenou 1500 EUR. Více informací na: http://bankwatch.org/soutez.

Poznámky:

[1] Navštivte www.wellspent.eu a podívejte se jak evropské projekty financované z Fondů soudržnosti zlepšují životní prostředí, život lidí a ekonomiku.

Příloha:

Mapa s popisem příkladných projektů (PDF)