Evropský parlament žádá zvýšit recyklaci, omezit spalování a nastartovat šetrnou cirkulární ekonomiku

Jasný signál pro změnu kurzu odpadové politiky ministra Richarda Brabce i pro kraje<--break->.

Dnešním hlasováním požaduje Evropský parlament výrazně zvýšit recyklaci a omezit skládkování. Europoslanci chtějí po roce 2020 spalovat pouze nerecyklovatelné suroviny a zastavit financování výstavby nových spaloven z evropských fondů. Přesně totéž požaduje po české vládě i Hnutí DUHA. Vláda však v rozporu se svým programovým prohlášením prosazuje veřejností odmítané a neefektivní spalování odpadu.

Evropská unie je závislá na dovozu surovin. Přesto se 60 % cenných surovin obsažených v komunálních odpadech nenávratně ničí ve spalovnách nebo na skládkách. Unijní recyklace komunálních odpadů dosahuje v průměru jen 40 %, zatímco nejúspěšnější evropské státy přesahují 60 %.

Podle vládou schváleného Plánu odpadového hospodářství České republiky je i naše země schopna zvýšit recyklaci z nynějších uboze podprůměrných 30 % na úroveň Německa, tedy na 60 % do roku 2024 [1]. Avšak koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL si stanovila pro recyklaci nejnižší evropskými směrnicemi požadovaný cíl, a to jen cca 35 % recyklace komunálních odpadů do roku 2020 a je tak první polistopadovou vládou, která snížila recyklační cíl ČR (dosud byl 50%).  

Europoslanci požadují:

- zvýšit míru recyklace komunálních odpadů na 70 % do roku 2030 (nyní EU 40%, ČR 30%)

- zvýšit míru recyklace obalů na 80 % do roku 2030 (nyní EU 65 %, ČR 70 %)

- spalovat pouze nerecyklovatelné suroviny po roce 2020,

- zastavit financování výstavby nových spaloven z EU fondů,

- měřit vliv na životní prostředí spojený se spotřebou v EU od roku 2018.

Pro šetrnou odpadovou politiku hlasovalo 394 poslanců, 197 bylo proti a 82 se zdrželo. Hlasování následovalo poté, co loni nová Evropská komise kontroverzně stáhla návrh stěžejní odpadové a surovinové legislativy – balíček pro cirkulární ekonomiku. Evropská komise však nyní připravuje nový, údajně více ambiciózní návrh.

Europoslanci dále požadují zvýšení surovinové produktivity EU o 30 %, avšak pouze jako nezávazný cíl. Nový návrh balíčku pro uzavřenou, tzv. cirkulární ekonomiku má představit Evropská komise do konce roku.

 Ivo Kropáček, odpadový expert  Hnutí DUHA, řekl:

„Evropský parlament dal dnešním hlasováním jasný signál Evropské komisi, ministru Brabcovi i krajům, že odpady se nemají skládkovat, ale recyklovat. Naopak spalovat se mají pouze nerecyklovatelné odpady, přičemž spalování se nemá podporovat z evropských fondů.“

 „Ministr Brabec by už měl přehodnotit dosavadní prospalovnovou politiku a připravit nový zákon o odpadech, který zvýší míru recyklace na úroveň vyspělých států. Ostatně žádá to po něm sama vláda ve svém programovém prohlášení. Kraje by měly v právě připravovaných krajských odpadových plánech požadovat vysokou míru recyklace a přestat plánovat spalovny pro recyklovatelné odpady. Budoucnost Evropy i ČR je v cirkulární ekonomice, která bude maximálně využívat cenných surovin a zásadně sníží nynější plýtvání.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279731 465 279,  jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Vládou schválený POH ČR (http://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty) na straně 61 v grafu 20 ukazuje, že ČR může recyklovat a kompostovat 60 % komunálních odpadů v roce 2024

  

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

fondnno.cz  · eeagrants.cz

Šítky aktuality: