Morálně podporujeme blokádu na Šumavě

Datum a čas konání akce: 
21.08.2011 - 13:15

Šéf šumavského národního parku Jan Stráský zahájil masivní kácení stovek stromů v unikátním horském lese kolem Ptačího potoka na Modravě. Velkoplošné nasazení motorových pil je však v příkrém rozporu se zákony. Hnutí DUHA sice správu parku opakovaně upozorňovalo, že kácení bez příslušných povolení je ilegální, avšak bez výsledně. Milovníci Šumavy z různých míst republiky se proto od 15. července snaží ilegálnímu kácení bránit přímo na místě. Hnutí DUHA ale z rozhodnutí soudu už součástí blokády není a nijak jí ani neorganizuje. Organizace zároveň podává podnět České inspekci životního prostředí, aby devastaci parku zastavila.

  • Vadí vám, že Správa Národního parku Šumava opakovaně porušuje české i mezinárodní zákony? Napište svůj názor předsedovi vlády.

Důvody pro nesouhlas s těžbou u Ptačího potoka

Shrnutí důvodů najdete v tiskové zprávě Hnutí DUHA, aktuální informace pak na Facebooku Proti tunelování našich lesů.

Jak můžete pomoci?

Můžete podpořit naší aktivitu na Šumavě také pomocí finančního daru.

Přidejte se k Šumavské výzvě!

Štítky: