Publikace

Tunelování státních lesů

Praktický návod, jak (nejen s politiky) argumentovat na téma lesních megatendrů.

Žít, nebo těžit

Praktický návod, jak (nejen s politiky) argumentovat na téma nerostných surovin.

Politici nekoušou

Mnoho lidí si myslí, že politiky naše problémy nezajímají. Ve skutečnosti má ale velký smysl, aby od nás slyšeli, co chceme.

Pomozte prosadit Velkou výzvu – moderní zelenou ekonomiku

Praktický návod, jak (nejen s politiky) argumentovat na téma moderní zelené ekonomiky.

Atom není řešení

Jaderná energetika může zablokovat účinná řešení na ochranu klimatu.

Velká výzva

Základní informace o kampani Velká výzva

Vysoká míra recyklace – úspěšné modely nakládání s odpady v českých obcích

Česká republika se v roce 2003 přijetím Plánu odpadového hospodářství vydala na cestu zvýšení míry recyklace komunálních odpadů. Také nová rámcová směrnice EU o odpadech klade důraz na totéž a navíc chce vzniku odpadů předcházet. Přesto je jisté, že vládní cíl materiálově využívat polovinu komunálních odpadů v roce 2010 se nepodaří splnit. Ministerstvo životního prostředí totiž nepřipravilo a neprosadilo legislativu, která by nastartovala potřebné změny.

Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme 2/2009

Zpravodaj pro obce a veřejnost, kterých se dotýká vyhledávání úložiště jaderného odpadu. Dvakrát ročně vydává Hnutí DUHA a společnost Calla.

Zateplené Česko

Kde může vláda získat finance, které by potřebovala, aby – dům po domu – srazila účty za teplo, snížila exhalace a osvobodila zemi od závislosti na ruském plynu.

Reforma směrnice o energetické náročnosti budov

Informační list o připravované reformě směrnice o energetické náročnosti budov.

Stránky