Publikace

České velkochovy a expanze sóji v Latinské Americe

Co mají společného vlk hřivnatý, děti v brazilském slumu a kuře ze supermarketu?

Moravská Amazonie a ostatní lužní lesy: konec, nebo naděje?

Lužní lesy patří k druhově nejpestřejším ekosystémům u nás, chrání nás před povodněmi a suchem a mají rovněž největší produkci dřeva. Ani tento fakt je ale neochránil před ničivými způsoby hospodaření.

Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme 1/2009

Zpravodaj pro obce a veřejnost, kterých se dotýká vyhledávání úložiště jaderného odpadu. Dvakrát ročně vydává Hnutí DUHA a společnost Calla.

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 1_2009

Zpravodaj sítě obcí, které směřují k recyklační společnosti. Vydáváme 4x ročně.

Radioaktivní odpad: kam s ním?

Umíme si poradit s jaderným odpadem?

Leták Čistší vzduch - Odpadky nepatří do kamen

Leták o tom, že odpadky nepatří do kamen.

Radioaktivní hádanka

Stát může uklidnit zákopovou válku s obcemi vybranými pro úložiště radioaktivního odpadu.

Leták Pytlový sběr - Třídění nebylo nikdy tak snadné

Zatímco popelnice na směsný odpad stojí před každým domem, s vytříděnými odpadky se pěkně projdete. Je to sice zdravá rozcvička, ale od třídění může snadno odradit. Naštěstí existuje další možnost – pytlový sběr.

Sběrný dvůr s bazarem použitých věcí

A odpad nemusí být na odpis.

Leták Kompost u vás doma

Čtyřicet procent odpadků v každé domácnosti tvoří takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně, posekaná tráva, větve, čajové pytlíky či listí. Je ale škoda, že většina končí v popelnicích. Bioodpad lze totiž zkompostovat na velmi kvalitní hnojivo.

Stránky