Staré stromy a tlející dřevo v lese

Sova vyhlíží z dutiny v letitém stromě. Ale mnoho takových úkrytů v českých lesích nenajde. Přes výrazný pokles exhalací zůstává zdravotní stav našich porostů špatný. Vedle holosečného kácení a umělých, hlavně smrkových, monokultur je hlavní příčinou také nedostatek starých stromů a tlejícího dřeva.

K přirozenému lesu totiž patří mozaika starých a dožívajících stromů, souší, zlomů a padlých kmenů. Ale lesníci při těžbě odvážejí všechny vzrostlé stromy a neponechávají v lesích žádné dřevo zetlít. Důsledkem není jen ztráta živin, eroze, pokračující okyselování a degradace půdy. Také ubývají biotopy, životně důležité pro tisíce druhů rostlin, zvířat a hub. Poměrně malé změny v lesním hospodaření by mohly problém řešit. V tomto informačním listu shrnujeme, jak na to.

Datum vydání publikace: 
4. 3. 2019
Kategorie publikace: