Publikace

Otevřený dopis občanské společnosti k rušení ekologických opatření v EU

145 organizací občanské společnosti kritizuje oslabování ochrany přírody v EU.

„Vztah naší společnosti k přírodě, na které je bytostně závislá, je od základu narušen.“ Tak začíná stanovisko, které vydalo přes 140 evropských i národních organizací. Stanovisko kritizuje evropské i národní politiky za nedávné rozsáhlé rušení a blokování ekologických legislativ a opatření, zejména v oblasti zemědělství a ochrany přírody.
 
Podle organizací někteří politici „urychlují klimatickou i biodiverzitní krizi a riskují životy lidí, které zastupují.“

Analýza odstavení uhelných elektráren Počerady a Chvaletice

Analýza odstavení uhelných elektráren Počerady a Chvaletice:

Jak by byla pokryta poptávka po elektřině hodinu po hodině na příkladu roku 2023

Odborníci z Hnutí DUHA Karel Polanecký a Jiří Koželouh na základě analýzy dat z loňského roku ukazují možnosti, které má Česká republika při kompenzaci výpadku způsobeného odstavením zmíněných elektráren. Dle analýzy se Česko bez Chvaletic a Počerad nejen obejde, ale navíc ušetří emise ve výši až 6 milionů tun oxidu uhličitého.

Otevřený dopis ministrovi Výbornému podepsalo přes 180 vědců a 20 nevládních organizací

Přes 180 věeců a 20 nevládních organizací: Ministře Výborný, nerušte ekologické podmínky zemědělských dotací! 

Druhý otevřený dopis si můžete přečíst zde

Odpověď ministra zemědělství Marka Výborného najdete zde

Připomínky Hnutí DUHA k návrhu Ministerstva zemědělství v mezirezortním připomínkovém řízení

Novela zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky Hnutí DUHA k návrhu Ministerstva zemědělství v mezirezortním připomínkovém řízení.

Ke stažení zde

Plán pro zdravé lesy – shrnutí

Systematický návrh, jak zajistit, aby české lesy již nebyly nejvíce nemocné z celé Evropy. 

Ke stažení zde

Další oslabení environmentálních ambic v zemědělských dotacích skutečné problémy zemědělců nevyřeší

Otevřený dopis ekologických organizací ministru zemědělství Markovi Výbornému a ministru životního prostředí Petrovi Hladíkovi. 

Dopis ke stažení zde. 

Odpověď ministra zemědělství Marka Výborného si můžete přečíst zde

Společná výzva ministru průmyslu a obchodu a ministru životního prostředí k navýšení cílů OZE v NEKP

Česká republika potřebuje dohnat zpoždění v rozvoji obnovitelných zdrojů energie tak, aby dokázala zajistit konkurenceschopné ceny energie pro podniky i pro domácnosti. Potřebujeme posílit energetickou bezpečnost pomocí aktuálně nejdostupnějších řešení nezávislých na dovozu fosilních paliv a efektivně využít zejména evropské prostředky, která má k dispozici do roku 2030. Příležitostí pro posílení moderních řešení dává aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, který je klíčovou strategií pro splnění českého podílu na evropském snižování emisí.

Infolisty: Změny v české zemědělské krajině

Infolisty: Změny v české zemědělské krajině

Ve třech krátkých infolistech se můžete seznámit s českou zemědělskou krajinou. S jejími proměnami, aktuálními problémy i výzvami, na které musíme krajinu připravit. Najdete v nich spoustu faktů i praktických informací. 

Stránky