Atlas energie 2018

Atlas energie vypráví příběh transformace energetiky v Evropě. Je to příběh minulosti, kdy Evropu z větší části zásobovalo jen několik velkých energetických společností, a budoucnosti, jež je stále více v rukou měst a obcí a milionů běžných občanů po celé Evropě. Energetická transformace již intenzivně probíhá. V rámci kontinentu však pokračuje různě rychle. Posledních 100 let závisela geopolitická moc na přístupu ke zdrojům fosilních paliv. Energetika se s pomocí programů podpory obnovitelných zdrojů a vzestupem občanských projektů obrací novým směrem k  větší demokratizaci a  decentralizaci.

Datum vydání publikace: 
3. 12. 2018
Kategorie publikace: