Naše úspěchy

Jsme tu už od roku 1989. Je za námi hodně těžké práce.

1993: Prosadili jsme zákon zakazující škodlivé freony ničící ozonovou vrstvu Země. 

1995: Přesvědčili jsme ministerstvo, aby nesouhlasilo s odstřelem vzácných rysů, a rozjeli jsme aktivity na jejich ochranu před nelegálním odstřelem.

1999: Díky občanské blokádě jsme uchránili divoký Trojmezenský prales na Šumavě před vykácením.

2000: Dle našeho návrhu zákon zakázal těžbu zlata jedovatým kyanidem.

2003: Plán odpadového hospodaření obsahuje cíl recyklovat 50 % komunálních odpadů, téma začíná prosakovat do české společnosti. Recyklaci jsme rozjeli ve 35 českých městech.

2004: Přiměli jsme stát, aby nedovolil dovoz odpadků z ciziny ke spálení.

2006: Pomohli jsme vytvořit pravidla zdravého hospodaření v lesích – používají se už na 53 000 hektarů. 

2007: I díky naší kampani vláda potvrdila ochranu severočeských obcí před rozšiřováním uhelných dolů.

2011: Zabránili jsme rozsáhlému ničení divočiny na Šumavě díky úspěšné měsíční občanské blokádě nelegálního kácení u Ptačího potoka na Šumavě, jíž se zúčastnilo kolem 400 lidí z celé ČR.

2012: Vláda vyčlenila prostředky na pokračování Zelené úsporám – přesně podle našeho návrhu. 

2013: Poslanci se dle našeho návrhu postavili proti Rusnokově úřednické vládě, která chtěla prolomit limity těžby uhlí na Mostecku.

2014: Senátorský návrh zákona, jenž by znamenal likvidaci národního parku Šumava, byl zastaven díky Hnutí DUHA s podporou desítek tisíc lidí.

2015: I díky naší odborné a mediální práci vláda neprolomila limity těžby uhlí tam, kde chrání domovy lidí před rypadly.

2016: Zastavili jsme nespravedlivý a neekologický návrh účtování elektřiny díky tisícům zapojených lidí. Díky apelu na Evropskou komisi pak byla zastavena finanční podpora stavby nových, zbytečných spaloven.

2017: Spolu s 55 tisíci lidmi jsme zachránili národní parky před faktickým zničením kvůli senátorskému návrhu zákona. Divoká příroda teď v národních parcích může volně dýchat.

2018: Přesvědčili jsme vládu, aby se nezapojovala do žaloby na nové evropské limity pro znečištění ovzduší. Velké šelmy se úspěšně vracejí do Česka, spolupracujeme s chovateli i myslivci, aby tu mohli žít spolu s námi.

To vše by nebylo možné bez podpory tisíců lidí. Děkujeme.