Známí herci, zpěváci, spisovatelé a dalších 61 139 lidí vyzvalo peticí ministra Richarda Brabce, aby dal větší prostor divočině v NP Šumava

Přizpůsobte realitu ideálům a ne naopak, vzkázali ministru životního prostředí

Režisér a scénárista Václav Chaloupek, herec a hudebník Vojtěch Dyk, dokumentaristka Olga Sommerová, a herci Kryštof Hádek, Lenka Krobotová, Táňa Fischerová a Jan Novotný spolu se zástupci petičního výboru Jaromírem Bláhou z Hnutí DUHA a hercem Petrem Vackem dnes peticí apelovali na ministra Richarda Brabce, aby se osobně zasadil o rozšíření prostoru pro divokou přírodu a omezení zástavby v Národním parku Šumava. Petici, kterou podepsalo dalších 61 139 signatářů, převzal v zastoupení ministra Brabce jeho náměstek Vladimír Dolejský.  Apely kulturních osobností k panu ministrovi prostřednictvím jeho náměstka vyjádřil Vojtěch Dyk slovy: „Zmínil jste Václava Havla. Ten na mě působil tak, že realitu přizpůsoboval svým ideálům a ne opačně. Nepřizpůsobujte ideály realitě, ale realitu ideálům. A ideál je čistá příroda bez zásahů. To je Vaše práce a my jsme tu s Vámi na jedné lodi.“  

Poslanci budou o novele zákona o ochraně přírody, která stanovuje nová pravidla péče o naše národní parky, rozhodovat pravděpodobně tento měsíc. A právě ministr má klíčový vliv na to, jak hlasování o novele dopadne.

Zástupci petičního výboru i kulturní osobnosti požádali ministra Richarda Brabce, aby v poslanecké sněmovně zamezil dalším odkladům závěrečného hlasování o novele a jejích pozměňovacích návrzích, aby se zasadil o její schválení a především pak podpořil požadavky petice, které v podobě pozměňovacích návrhů předložil poslanec Jiří Junek (KDU-ČSL).  Petice žádá poslance a senátory, aby přijali takový zákon, v němž v národním parku Šumava:

•    bude hlavním cílem ochrana přírody; ostatní činnosti budou možné do míry, jež neohrozí vzácnou přírodu;  
•    bude jako území ponechané přírodě ihned ochráněno alespoň 30 % národního parku a stanoveno jeho postupné rozšíření na nejméně 50 % do roku 2030 tak, jak určoval plán péče o národní park a jak je to obvyklé v ostatních evropských národních parcích;
•    bude omezena další výstavba tak, aby nezničila cennou šumavskou krajinu.

Petici za dobrý zákon o národním parku Šumava již projednali poslanci, v současnosti se jí zabývají senátoři. Počet podpisů pod petici přitom neustále narůstá. Více než 61 000 podpisů je zdaleka nejvíc co měla petice apelující na ochranu přírody v konkrétním místě za posledních deset let.

Petici podepsalo také 54 osobností kulturního života, jejich zástupci dnes osobně přišli před ministerstvo životního prostředí apelovat na ministra Richarda Brabce. Mezi další významné signatáře patří například dramatik a textař Jiří Suchý, zpěvačka Marta Kubišová nebo herci a herečky Ivan Trojan, Aňa Geislerová, Tatiana Vilhelmová, Alois Švehlík, Jiří Štěpnička, Miroslav Krobot, Vladimír Javorský, Bára Hrzánová, David Prachař, Martha Issová nebo Linda Rybová. Jejich kompletní seznam je přílohou tiskové zprávy .

K rozšíření území ponechaného přírodě v NP Šumava vyzvalo nedávno Českou republiku také třicet dalších států a přes 400 odborných institucí na Světovém kongresu ochrany přírody v rezoluci Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) [1].

V návrhu vládní novely zákona o národních parcích, kterou připravil právě ministr Richard Brabec a o níž mají poslanci hlasovat, je beze zbytku naplněn pouze první ze tří požadavků petice. Pozměňovací návrhy Jiřího Junka se snaží vyjít vstříc dalším dvěma požadavkům. Žádají doplnit vládní návrh o jasný závazek ponechat přírodě nejméně polovinu národního parku Šumava, a to kompromisně do dvaceti let od schválení novely. Podobný termín - do roku 2030 byl zakotven v dlouhodobém plánu péče o Šumavu, který byl schválen za vlády Miloše Zemana a až donedávna nebyl zpochybňován.

Ochranu šumavské krajiny před developerskou a jinou nevhodnou zástavbou žádá poslanec Jiří Junek v souladu s peticí zajistit úplným zákazem prodeje státních pozemků v národních parcích, omezením nové výstavby ve volné krajině národních parků a omezením dalšího rozšiřování zastavěného území a zastavitelných ploch obcí. Všechny návrhy poslance Junka již dříve v rozpravě během třetího čtení podpořila také TOP09 [2].

Pozměňovacím návrhům poslance Jiřího Junka, které se velmi blíží požadavkům petice, již dříve vyjádřili podporu mj. Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR  bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko nebo předseda platformy Vědci pro Šumavy prof. RNDr. Jakub Hruška CSc. [3].

Obrovský počet lidí, kteří petici podepsali, vyvrací hlasitý, ale mylný názor několika jihočeských a západočeských politiků, že by o Šumavě měli rozhodovat oni, spříznění starostové některých tamějších obcí či regionální bossové. Ze samotného názvu chráněného území „národní park“, hodnot území i jeho mezinárodního uznání a z občanské podpory vyjádřené v petici plyne, že význam území zdaleka přesahuje šest obcí s devíti sty obyvateli, které leží v národním parku. Požadavky petice mají podporu i řady lidí ze Šumavy.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA a člen petičního výboru, řekl:
„Není náhoda, že petici za kvalitní ochranu přírody, rozšíření území pro divočinu a zamezení developerské a jiné nevhodné zástavby v Národním parku Šumava podepsala spolu s více než jednašedesáti tisíci lidmi také řada osobností kulturního života včetně mnoha herců Národního divadla. Krásná a divoká příroda Národního parku Šumava je naším národním přírodním pokladem a dědictvím stejně jako korunovační klenoty a Národní divadlo jsou naším kulturním pokladem a dědictvím. A stejně tak bychom si jich měli vážit a ochraňovat je. Ministr Richard Brabec je klíčovým mužem, který jejich ochranu buď zajistí, anebo zůstane s jinak dobrým zákonem jen na půli cesty a druhou polovinu pole přenechá svým nástupcům pro další tahanice s těžaři, developery a pozemkovými spekulanty.“

Petr Vacek, herec a člen petičního výboru, řekl:
„Boj za národní park na Šumavě je pro mě boj za národní identitu. Nás Čechy určuje naše země - česká příroda, naše kultura a naše dějiny. Mizí-li cokoli z toho, mizí česká identita.“

Lenka Krobotová, divadelní a filmová herečka, řekla:
“K Šumavě mám blízký vztah, to mi můžete věřit: Moje babička se na Šumavě narodila a právě Šumava i ve mně už odmalička vypěstovala blízký vztah k přírodě a hlavně obrovskou úctu k ní – že je potřeba se před ní sklánět a ne se ji snažit dirigovat a utvářet ku obrazu svému, navíc, nedejbože, pro finanční prospěch. To ostatně dnes už skoro nikde jinde než v národních parcích ani možné bohužel není a o to víc bychom si měli přírodu v národních parcích hýčkat. Ale takovou, jaká přirozeně je – divokou, ne tam stavět  disneyland! A když se občas dočtu nebo doslechnu, co jsou na dané téma občas schopni vyslovit např. prezident Zeman nebo jeho předchůdce Klaus a jiní přední politici této zemně, totiž že příroda je snad nepřítel, že národní park Šumava je potřeba zrušit, že ochránce přírody by bylo nejlépe upálit, z toho je mi hodně úzko a důrazně to odmítám, protože k takovým postojům já a můj muž svoje děti rozhodně vychovávat nebudeme! Povedeme je k tomu, aby do divoké přírody jezdili, chovali se k ní nanejvýš šetrně, poznali její svobodu a vážili si jí. Víc jim říkat nebude potřeba. Ostatní pochopí sami.“

Václav Chaloupek, režisér a scénárista a signatář petice, řekl:
„O šumavskou přírodu jsem se začal hlouběji zajímat až na počátku 90. let, kdy jsem jako redaktor ČT natáčel stříhání ostnatých drátů, otevírání zrušeného vojenského újezdu veřejnosti, zakládání národního parku, počátky kůrovcové kalamity i události a polemiky s ní spojené. Později jsem zde natáčel večerníčky a pořady pro děti s medvědy, rysy, vydrami, vlky a dalšími zvířaty. S kamerou i bez ní jsem zde viděl tokat tetřívky, tetřevy i troubit jeleny na zapadlých rašeliništích, znám místa, kde brzy z jara kvetou šafrány, vstavače a další orchideje a k podzimu hořce, lokality často jediné a poslední u nás. Chodil jsem Šumavou v každém ročním období, v každém počasí i každou denní dobu a přesto si netroufám tvrdit, že ji znám a že jí rozumím. Nechápu chytrolíny, kteří se nad ní proletí vrtulníkem nebo se podívají poprvé v životě na pár kopců z okna auta a hned ví, co je třeba dělat, a znají řešení. Myslím, že pokud něco šumavské přírodě neprospívá a ohrožuje ji, je to pohled ekonoma, podnikatele, developera nebo toho, kdo chce okamžitým rozhodnutím a zásahem řešit situaci. Pokud něco šumavská příroda potřebuje, je to ČAS a snaha hledat řešení, které by vedlo k harmonickému soužití přírody s lidmi, kteří zde mají domov nebo sem jezdí hledat klid.“

Kryštof Hádek, herec a signatář petice, řekl:
„Šumavská příroda by měla dostat šanci na svůj život, na svůj rytmus obnovy. Zvládne to určitě lépe bez zásahu člověka a neviditelné ruky trhu, která je horší než kůrovec. Myslím, že se nám pak bohatě odmění.“

Olga Sommerová, dokumentaristka a signatářka petice, řekla:
„Šumava je naše rodinné stříbro, zabraňme, aby bylo vydáno napospas kořistníkům a develoupežníkům.“

Táňa Fischerová, herečka a spisovatelka, řekla:
„Petici jsem podpořila proto, že to slabé, kam patří příroda, má slabý hlas proti penězům a zájmům zisku. A také proto, že politici málo naslouchají hlasu přírodovědců, kteří vědí, o čem mluví.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/tricet-statu-sveta-vyzyva-k-lepsi-ochrane-n...

[2] Záznam (stenoprotokol) jednání 48. schůze poslanecké sněmovny  z 1. července 2016, vystoupení poslance Michala Kučery (TOP 09), viz http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/048schuz/s048171.htm

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/protichudne-poslanecke-navrhy-pro-narod...


Petici podepsaly osobnosti veřejného života:

Jiří Suchý, dramatik, divadelník, textař, básník, spisovatel, skladatel, hudebník, grafik, výtvarník
Věra Čáslavská, sedminásobná olympijská vítězka
Ivan Trojan, divadelní a filmový herec, držitel pěti Českých lvů
Václav Chaloupek, režisér, scenárista, televizní redaktor a publicista
Vojtěch Dyk, herec a zpěvák
Tatiana Vilhelmová, herečka
Alois Švehlík, člen činohry Národního divadla
Jan Hřebejk, režisér
Marta Kubišová, zpěvačka
Ondřej Neff, spisovatel, novinář, vydavatel internetových deníků
Erazim Kohák, filosof
Zdenek Janda, malíř a grafik
Jiří Štěpnička, člen činohry Národního divadla
Aňa Geislerová, herečka
Kryštof Hádek, herec
Miroslav Krobot, režisér, herec
Jiří Žáček, spisovatel, překladatel, básník
Eva Kantůrková, spisovatelka, scénáristka
Vladimír Javorský, herec a hudebník, člen činohry Národního divadla
Michal Suchánek, herec
Josef Carda, herec
Jaroslav Plesl, herec
Monika Načeva, herečka a zpěvačka
Boris Hybner, mim, herec, režisér, scénárista
Bára Hrzánová, herečka
Miloslav Stingl, cestovatel, etnograf, spisovatel
Václav Havelka, hudebník
Lenka Krobotová, herečka
Sára Saudková, fotografka
Táňa Fischerová, herečka, spisovatelka
Zdenek Merta, hudební skladatel, klavírista, producent
David Prachař, herec
Hynek Čermák, herec
Michael Heyrovský, vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie AV ČR, syn nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského
David Novotný, herec
Martha Issová, herečka
Simona Babčáková, herečka
Tom Kočko, hudebník
Linda Rybová, herečka
Ladislav Gerendáš, herec a hudebník  
Filip Rajmont, herec, člen činohry Národního divadla
Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci
Alexandr Rašilov, herec, člen činohry Národního divadla
Olga Sommerová, dokumentaristka
Jan Novotný, herec, člen činohry Národního divadla, režisér, pedagog
Rudolf Stärz, herec, člen činohry Národního divadla
Kryštof Eben, matematik a hudebník
Klára Melíšková, herečka
Adam Svatoš, rapper
Jakub Čermák, básník a hudebník
Jan Prušinovský, filmový režisér a scenárista
Kristina Lukešová, herečka
Michal Hejmovský, výtvarník

Podpořeno nadací Euronatur. www.euronatur.org

Šítky aktuality: 
Fotogalerie: