Změny ve Strategickém plánu: ministr chce udělat některé pozitivní kroky, ale problémy krajiny a půdy to nevyřeší

Ministerstvo zemědělství v rámci pracovního setkání s nevládními organizacemi představilo návrh změn ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky. Podle Hnutí DUHA obsahuje některé kroky dobrým směrem. Vzhledem k trvající nejistotě o nastavení zásadního environmentálního nástroje, tzv. ekoschémat, a vzhledem ke škrtání rozpočtu některých environmentálních opatření v Programu rozvoje venkova, však není jisté, že se celkové environmentální přínosy oproti předchozímu návrhu skutečně zvýší. 

 

Za pozitivní hodnotí Hnutí DUHA návrh omezení monokultur na 10 hektarů na silně erozně ohrožených plochách, vymezení erozně ohrožených ploch v souladu s tzv. protierozní vyhláškou nebo rozšíření neposečených pásů na loukách a pastvinách jako prostoru pro hmyz. Významný je zejména příslib, že vytvoří ambicióznější nadstavbovou úroveň tzv. celofaremního ekoschématu, jehož nedostatečnost kritizovala i Evropská komise.

 

Za negativní naopak hodnotí škrty v rozpočtu tzv. Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), kde škrty dosahují v některých opatřeních až 75 %, nebo že nezvýšilo ekologické podmínky v základní úrovni ekoschémat. Pokud se významně nezvýší ambice ekoschémat, a nevykompenzují se tak škrty v rozpočtu AEKO, celkové environmentální přínosy oproti předchozímu návrhu by mohly být i nižší.

 

Ekologické organizace dlouhodobě poukazovaly na to, že návrh předchozí vlády dostatečně nepřipraví krajinu na dopady klimatické změny (např. skrze obnovu mezí, remízků a mokřadů) a nezastaví pokles biodiverzity či degradaci půdy. [1] Jakkoli návrhy změn mohou přinést zlepšení pro životní prostředí, je zřejmé, že zatím nevyřeší problémy, kterým krajina a půda čelí.

 

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Tohle žeru Hnutí DUHA, řekl:

„Jsme rádi, že si pan ministr Zdeněk Nekula uvědomuje potřebu navýšit ekologické ambice zemědělských dotací. Vítáme proto i některé kroky, jako je omezení monokultur a příslib zlepšení ekoschémat, které to skutečně potřebují. V návrzích změn však vidíme i rizika pro celkový přínos pro krajinu a půdu. Vytvořit ambiciózní ekoschémata bude klíčové pro vykročení na cestu k šetrnějšímu hospodaření. Bohužel už je však nyní téměř jisté, že v celkovém obrázku nové zemědělské dotace nedokážou připravit naši krajinu na dopady klimatické změny, ochránit naši vodu před znečištěním pesticidy nebo zastavit pokles biodiverzity. A to bude v neprospěch všech, i zemědělců.”

 

Kontakty:

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Tohle žeru Hnutí DUHA, martin.rexa@hnutiduha.cz

Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Odkazy v poznámkách a kontaktech uvádíme zelenou barvou:

https://hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-pisi-ministrum-tomanovi-brabcovi-nepromarnete-dalsi-roky-nastavte 

https://hnutiduha.cz/aktualne/zmente-zemedelske-dotace-jinak-nenaplnite-predvolebni-sliby-koalicni-smlouvu-ekologicke

 

Financováno z programu Evropské unie IMCAP. Obsah této tiskové zprávy představuje pouze názory autora, který za něj nese výlučnou odpovědnost. Evropská komise nepřijímá žádnou odpovědnost za použití informací, které obsahuje.