Ekologické organizace píší ministrům Tomanovi a Brabcovi: nepromarněte další roky a nastavte správně zemědělské dotace

Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a Nadace Partnerství v otevřeném dopisu [1] vyzývají ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby využili miliardy korun zemědělských dotací z připravované Společné zemědělské politiky k ozdravení české půdy a krajiny. Současný návrh považují za promarněnou příležitost a vyzývají ministra Tomana, aby ve spolupráci s ministrem Brabcem návrh přepracoval tak, aby dotace motivovaly zemědělce ke skutečně udržitelnému hospodaření, obnově biologické rozmanitosti a lepšímu zadržování vody v krajině.


Národní Strategický plán, který připravuje ministerstvo zemědělství a který obsahuje návrh na rozdělení více než 140 miliard korun z evropských zemědělských dotací pro roky 2023-2027, musí vláda odeslat Evropské komisi do konce roku. Ministerstvo pořádalo v průběhu minulých měsíců pracovní skupiny k obsahu Strategického plánu, avšak připomínky a komentáře ekologických organizací nebyly brány v potaz a nepromítly se do prozatímní výsledné podoby. Krajina nepřizpůsobená dopadům klimatické změny, vody zanesené pesticidy či pokles biologické rozmanitosti přitom podle ekologických organizací ukazují, že současné dotace neplní svůj účel.


Organizace proto vyzývají, aby byly veřejné prostředky podmíněny povinností dodržovat podmínky, které skutečně zajistí nezhoršování stavu půdy a krajiny. Nesouhlasí také s neambiciózním návrhem tzv. ekoschémat, vlajkovou lodí nové Společné zemědělské politiky, která by měla nasměrovat zemědělce k udržitelnější praxi. Představí proto svůj vlastní návrh, o kterém chtějí s ministerstvem jednat. 


Za nedostatečnou, společně s ekologickými zemědělci [2], považují také podporu ekologického zemědělství, pro jehož rozvoj musí být vyčleněno větší množství prostředků, pokud má být dosaženo 25 % ploch v ekologickém režimu do roku 2030 dle Zelené dohody pro Evropu. Za zásadní pak považují větší spolupráci ministrů na obnově zeleně a dalších přírodních prvků, jejichž absencí česká krajina výrazně trpí.


Martin Rexa, koordinátor kampaně Zasaďme se z Hnutí DUHA, řekl:

„Zemědělské dotace mohou pomoci, ale mohou také škodit. To se bohužel dnes ukazuje na zoufalém stavu biodiverzity v zemědělské krajině či množství pesticidů v podzemních i povrchových vodách. Nelze proto pokračovat v současném směrování a doufat, že kosmetické změny situaci vyřeší. Veřejné prostředky musí sloužit ke zlepšení stavu půdy a krajiny, jinak jsou to vyhozené peníze.”


Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, řekl:

„Evidujeme sice dlouhodobé snahy „ozelenit” Společnou zemědělskou politiku, ale dosavadní data z monitoringu ptáků a dalších živých organismů dokládají jejich nedostatečnost. Nově zaváděná ekoschémata mají mimo jiné za cíl podpořit hospodaření šetrné k půdě, vodě a krajině. Skutečný přínos nicméně mohou mít jen v případě, že budou nastavená dostatečně ambiciozně a motivačně.”


Václav Izák, koordinátor Koalice pro zdravou krajinu, řekl:

„Dobře nastavené dotační tituly by měly zemědělcům umožnit věnovat se více mimoprodukčním funkcím zemědělské krajiny.”


Poznámky:

[1] https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2021/06/otevreny_dopis_ministru_tomanovi_a_ministru_brabcovi_30.6.2021_cso_hd_np.pdf


[2] Otevřený dopis PRO-BIO SVAZU EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ ministru zemědělství ČR. Dostupné na: https://pro-bio.cz/wp-content/uploads/2021/06/Otevreny-dopis-ministru-zemedelstvi-CR-podpora-EZ.pdf

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.