Zítra začnou dobrovolníci opět zalesňovat břízou kalamitní holiny u Města Albrechtice Navážou na úspěšné loňské zalesňování svých předchůdců

Více než dvacet dobrovolníků se letos zapojí do obnovy lesa na severozápadě Moravskoslezského kraje. V okolí Města Albrechtice, jednoho z regionů nejvíce postižených kůrovcovou kalamitou, navážou během dvou týdnů na práci svých loňských předchůdců při výsevu semen břízy. První polovina dobrovolníků začne ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR už zítra. V polovině srpna budou pak jejich kolegové pokračovat v lesích v majetku Města Albrechtice.

Praxe ukazuje, že bříza je při současné krizi českého lesnictví pro své malé nároky a odolnost velmi vhodnou přípravnou dřevinou. Bříza může na holinách rychle zajistit půdu proti rozpadu a erozi. Zajišťuje tak podporu pro další stromy, které vyrůstají v jejím stínu.  V parnu a na rozsáhlých holinách je totiž naděje na přežití cílových dřevin, jako je buk či jedle, výrazně snížená. Donedávna přitom považovali lesníci břízu za plevel a z pasek ji vyřezávali, aby uvolnili prostor smrkům.

Letošní Týdny pro les jsou již 22. ročníkem pracovně-vzdělávacího programu, který Hnutí DUHA pořádá během léta po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Každý Týden v sobě kombinuje prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s praktickým zapojením účastníků do konkrétních aktivit pro ochrany přírody a krajiny.

Týdny jsou součástí výzvy Zachraňme lesy [1], která mimo jiné prosazuje systematickou přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem odolnější, druhově i věkově pestré lesy. K této výzvě se již připojilo více než 44 000 lidí. Jen v letošním roce bude dle vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce rozpadem ohrožena až polovina všech smrkových porostů [2]. I proto jsou letos Týdny pro les zaměřeny z velké části na pomoc s následky krize českých lesů.

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu, řekla:
„Týden pro les a divočinu jsme v loňském roce připravovali ve Městě Albrechtice poprvé a letos na něj navazujeme. Překvapil nás však obrovský zájem účastníků o zdejší Týdny. Na obou turnusech máme zcela zaplněné kapacity a evidujeme i velké množství náhradníků. Do Albrechtic se tak sjedou účastníci z různých koutů naší země. Snad si ze své účasti odvezou nové znalosti a zkušenosti využitelné i v jejich okolí.“

Jiří Beneš, vedoucí srpnového turnusu Týdnů pro les, uvedl:
„Společně s dobrovolníky budeme napravovat špatné rozhodnutí minulých generací, které výrazně upřednostňovaly výsadbu smrků na nevhodných stanovištích. Zaměříme se na péči o již rostoucí listnáče a také budeme pokračovat v obnově kalamitních holin vyséváním semen břízy, s čímž jsme započali už v loňském roce. Tento způsob zalesnění je velmi efektivní - nabízí nízké až nulové náklady na pořízení sadebního materiálu a vysoká odolnost a rychlé odrůstání břízy zajistí cílovým dřevinám vhodné mikroklima k růstu. Rozhodně ale nejsme s to zachránit všechny lesy v republice. Bez nutných výrazných změn lesního zákona požadovaných výzvou Zachraňme lesy za pár let přijde práce stovek dobrovolníků vniveč.“

Kontakt:

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu, tel. 778 703 735, tydnyprodivocinu@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Více informací o výzvě Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz

[2] http://www.silvarium.cz/lesnictvi/podle-brabce-muze-byt-letos-napadeno-k...

Týdny pro les a divočinu jsou v roce 2019 podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, MInisterstvem vnitra ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dárci Hnutí DUHA.
  

Šítky aktuality: