Zítra dostane ČR pozvánku do globální antifosilní aliance. Skoncovat s uhlím se chystá šest ze sedmi zemí G7

Bez problémů můžeme hned zavřít deset uhelných bloků

Novou globální iniciativu k naplnění Pařížské klimatické dohody představí zítra na klimatické konferenci v německém Bonnu Británie spolu s Kanadou. Do jimi založené globální aliance za ukončení spalování uhlí pozvou všechny státy světa [1] - včetně České republiky.

Nová globální aliance má za cíl spojit státy, které chtějí v následujících letech ukončit výrobu energie z uhlí, neboť se jedná o nešpinavější fosilní palivo. Bez rychlého ukončení spalování uhlí by nebylo možné naplnit cíle Pařížské klimatické dohody. Aliance tak rozvíjí obecný cíl dohody (ukončit závislost na fosilních palivech) do konkrétních cílů. Prvním z nich je odstavit zastaralé uhelné elektrárny [2].

Právě my máme šanci být v alianci šampionem. Kvůli obrovským vývozům elektřiny z ČR a množství zastaralých a neúčinných uhelných elektráren můžeme bez problémů obratem zavřít deset velkých uhelných bloků s celkovým instalovaným výkonem 1900 MW z celkových 8700 MW v českých uhelných elektrárnách [3]. Další bloky bude možné odstavovat zejména tehdy, začne-li stát rozumně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů a začnou-li růst obecní větrné elektrárny a rozmáhat se solární střechy na domech. Kromě toho může ČR do globální aliance přispět tím, že poměrně rychle opustí velmi škodlivou praxi spalování uhlí v domácích kotlích a kamnech [4]. Oba kroky znamenají výrazné snížení zdravotních, ekologických i ekonomických škod, plynoucích z dopadů spalování uhlí na zdraví a životní prostředí [5].

Máme tedy velké a ekologicky i ekonomicky přínosné možnosti přidat se k státům, které aktivně pracují na ukončení výroby energie z uhlí. Jde zejména o šest ze sedmi států G7. Jediný z ekonomicky nejvyspělejších států světa, který zatím nemá v plánu skoncovat s uhlím ani výrazně nesnižuje výrobu energie z uhlí, je Japonsko. Naopak své uhelné plány brzdí největší rozvíjející se ekonomiky jako Čína a Indie [6, 7].

Ve Velké Británii už úspěšně funguje antifosilní zákon téměř devět let (byl schválen 26. listopadu 2008) a pomohl srazit emise CO2 o celou čtvrtinu [8]. Výrazně k tomu přispívá plán na uzavírání uhelných elektráren. V listopadu 2015 vláda rozhodla o odstavení zbývajících devíti (s výkonem celkem 13 000 MW). Provoz poslední z nich má skončit v roce 2025. Uhelné zdroje jsou uzavírány po skončení plánované životnosti a nedochází k jejich rekonstrukcím a prodlužování.

Kanadský premiér Justin Trudeau připravil plán ukončení výroby v uhelných elektrárnách do roku 2030 [9]. Provincie Ontario již provoz uhelných elektráren ukončila, provincie Alberta, která má nejvyšší zastoupení uhelných zdrojů, souhlasí s plánem jejich uzavření do roku 2030. Plán provincie Alberta na ukončení provozu uhelných elektráren souvisí s růstem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů [10]. Zároveň se kvůli zesilující klimatické politice Kanady, rozvoji obnovitelných zdrojů a také nízké ceně ropy stahují z Alberty investoři do těžby ropných písků. Těžba klesá a celé extrémně ekologicky škodlivé odvětví upadá [11].

Francie odstaví do roku 2023 své čtyři zbývající uhelné elektrárny (s výkonem 3000 MW) [12]. To odpovídá trojnásobku výkonu největší ze starých českých uhelných elektráren - Počerady. Jde o první krok k nezávislosti na fosilních palivech do roku 2050, k níž Francie spěje podle klimatického antifosilního zákona z roku 2014 [13]. Zároveň plánuje snížit podíl výroby jaderné elektřiny z dnešních 75 % na 50 % již za necelých deset let [14].

V Německu je snižování výroby elektřiny z uhlí součástí plánu energetické transformace. Podrobný plán pro jednotlivé elektrárny podle britského vzoru nebyl v Německu schválen, ale energetická koncepce počítá se snížením instalovaného výkonu uhelných elektráren o 95 % do roku 2040 [15].

Italská vláda zveřejnila v říjnu 2017 energetickou strategii, která počítá s ukončením provozu uhelných elektráren do roku 2025. Energetická společnost Enel, která v zemi provozuje 75 % uhelných zdrojů, ohlásila konec investic do uhlí [16].

Ve Spojených státech dochází - navzdory prouhelné politice Donalda Trumpa - k nejrychlejší redukci výkonu uhelných elektráren v průmyslových zemích. Polovina uhelných elektráren provozovaných ve Spojených státech v roce 2010 ukončila svůj provoz nebo jej na základě rozhodnutí vlastníků v příštích měsících a letech ukončí. Z 523 uhelných zdrojů provozovaných v roce 2010 se aktuálně počítá s provozem 258 [17]. I přes Trumpovu pomoc nedokáží uhelné elektrárny ekonomicky konkurovat elektřině ze zemního plynu [18] a vytlačuje je raketově se rozvíjející sektor čistých domácích obnovitelných zdrojů. Těžba břidlicového plynu je však zároveň velký ekologický problém, ohrožuje například zdroje pitné vody v USA. Proto nelze náhradu uhlí plynem považovat za řešení. Naštěstí však v USA rostou obnovitelné zdroje daleko rychleji, než se čekalo.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Pozvánka do aliance za opuštění uhlí je pro naši zemi veliká příležitost. V této alianci můžeme být za šampiona. Prakticky hned se můžeme blýsknout zavřením deseti velkých uhelných bloků, které zbytečně pálí uhlí na vývoz elektřiny a jsou stejně zastaralé a neefektivní. Ale tím to zdaleka nekončí. Rozvoj čistých domácích obnovitelných zdrojů otevře cestu k postupnému zavírání dalších a dalších uhelných elektráren.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz,


Poznámky:

[1] https://www.e3g.org/news/events-and-speaking/coal-phase-out-policies-and...

[2] http://www.climatechangenews.com/2017/10/11/uk-canada-announce-global-al...

[3] http://cislotydne.cz/10-4/
Technicky je prostor pro snižování výkonu uhelných elektráren ještě vyšší. Například stávající paroplynové bloky jsou provozovány jen omezeně.

[4] Ekologické organizace Hnutí DUHA, Čisté nebe, NESEHNUTÍ, Zelený kruh navrhují řešení pro omezení vytápění uhlím založené na kombinaci dotačních programů a legislativních opatření, http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/06/navrhy_res...

[5] Dopady provozu uhelných elektráren na životní prostředí a zdraví obyvatel odhadují ekonomové na 1,19 Kč na každou vyrobenou kilowatthodinu, http://oze.tzb-info.cz/teorie-obnovitelna-energie/9022-ekonomicke-hodnoc.... V případě spalování uhlí v domovních kotlích a kamnech jsou dopady ještě vážnější, na rozdíl od elektráren a tepláren nejsou komíny domů vybaveny filtry.

[6] China Cancels 103 Coal Plants, Mindful of Smog and Wasted Capacity, https://www.nytimes.com/2017/01/18/world/asia/china-coal-power-plants-po...

[7] Coal Decline In China & India Likely To Reduce Emissions Growth By 2-3 Billion Tonnes By 2030
https://cleantechnica.com/2017/05/16/coal-use-china-india-likely-reduce-...

[8] https://www.gov.uk/government/collections/final-uk-greenhouse-gas-emissi...

[9] Canada set to phase out coal-fired power by 2030, http://news.trust.org/item/20161121134258-evf2r/?source=hpbreaking

[10] https://www.alberta.ca/climate-coal-electricity.aspx

[11] https://environmentaldefence.ca/2017/03/14/seven-oil-multinationals-pull...

[12] France to shut down all coal-fired power plants by 2023, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-close-coal-plants-...

[13] Francie schválila zákon, který sníží závislost na ropě a plynu, http://hnutiduha.cz/aktualne/francie-schvalila-zakon-ktery-snizi-zavislo...

[14]
https://energytransition.org/2015/02/french-energy-transition-german-ene...

[15] Less electricity from coal, http://energytransition.de/2012/09/ii-sub-2-2/

[16] Italy proposes phasing out coal power plants by 2025, http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFS8N1KP009

[17] http://cislotydne.cz/polovina-2/

[18] https://www.euro.cz/byznys/americka-vlada-se-sekla-v-odhadu-rustu-solarn...


Šítky aktuality: