Zelený čtvrtek Jiřího Mánka: namísto péče o šumavské lesy dnes připíjí zeleným pivem

Nákladné a manipulativní reklamní akce patří ke stylu práce ředitele národního parku

Výsadba mladých listnáčů a jedliček do lesů národního parku poklesla během působení současného ředitele Jiřího Mánka (ODS) více než dva a půl krát oproti roku 2010. Vyplývá to z oficiálních statistických výkazů lesního hospodaření správy NP, které má Hnutí DUHA k dispozici.

Ve vyšších polohách národního parku rostou kvůli drsnému klimatu přirozeně pouze smrky a jeřáby [1]. Ty se zde obnovují pod ochranou souší po dřívějším napadení kůrovcem samovolně a zadarmo. V nižších polohách, kde kdysi rostly smíšené jedlo-buko-smrkové lesy, převládají nyní hospodařením pozměněné smrkové porosty. Pro obnovení původní skladby a odolnosti je proto důležité do nich co nejrychleji navracet chybějící listnáče a jedle.

Správa NP ale poslední dva roky péči o tyto lesy silně zanedbává. Zatímco v roce 2010 bylo do šumavských lesů navráceno 656 500 mladých listnáčů a jedlí, v loňském roce to bylo pouhých 225 900 kusů [2] a v letošním roce plánuje ředitel parku vysadit 275 000 sazenic [3]. 

Obdobně byla výsadba listnáčů a jedliček zanedbána také během řešení následků orkánu Kyrill a následné gradace kůrovce v letech 2007 až 2009. Nyní však pro nedostatečnou péči o lesy v nižších polohách parku není ospravedlnění. Sázení stromků a další konkrétní péči a ochranu vzácné šumavské přírody nahradila Mánkova vyprázdněná reklama, jako třeba dnešní připíjení zeleným pivem na zelenou Šumavu [4].  

 Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA, řekl:

„Údaje statistického úřadu odhalily velké zanedbání péče o lesy národního parku. Ředitel Jiří Mánek z ODS sice „obřadně“ připíjí zeleným pivem za zelenou Šumavu, ale ve skutečnosti místo tolik potřebného sázení mladých listnáčů a jedliček v nižších polohách Šumavy opakovaně plýtvá penězi na bezduché, velkolepé reklamní a propagační akce. Manipulativní působení PR agentur se stalo pevnou součástí práce Mánkova týmu.“

Kontakt:

 

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

 

[1] Přirozené horské smrčiny tvoří 25% rozlohy Národního parku Šumava, spolu s rašeliništi a mokřady zabírají více než 30% jeho území.

 2] Přehled výsadeb listnáčů a jedlí v NP Šumava:

2010: 558 500 ks listnáčů, 98 000 ks jedliček, celkem 656 500 listnáčů a jedlí

2011: 336 100 ks listnáčů, 131 900 ks jedliček, celkem 468 000 ks listnáčů a jedlí

2012: 209 600 ks listnáčů, 137 500 ks jedliček, celkem 447 100 ks listnáčů a jedlí

2013: 170 400 ks listnáčů, 55 500 ks jedliček, celkem 225 900 ks listnáčů a jedlí

Zdroj: Roční výkazy odvětvových ukazatelů v lesnictví za roky 2010 – 2013, Český statistický úřad.

 [3] http://www.npsumava.cz/cz/1444/9340/clanek/na-sumave-vysazi-stromky-na-vice-nez-sto-hektarech/

 [4] http://www.npsumava.cz/cz/1444/9342/clanek/zelene-pivo-2014/

http://www.npsumava.cz/cz/5764/9128/clanek/take-diky-zelenemu-pivu-se-na-sumave-zacne-zelenat-na-lepsi-casy/

 

 

Šítky aktuality: