Zastaralé české uhelné elektrárny chtějí u soudu zrušit limity pro znečištění ovzduší. Postaví se poslanci zítra naopak za naše zdraví?

Firma Seven, a.s. miliardáře Pavla Tykače, provozující zastaralou uhelnou elektrárnu Chvaletice a těžbu hnědého uhlí na dvou velkolomech, nemusí být jediná česká firma, která se připojila [1] k žalobě proti novým limitů na ochranu ovzduší a zdraví. Podle zatím neověřených informací, které mají Hnutí DUHA a Greenpeace k dispozici, se k žalobě přidala minimálně ještě jedna česká elektrárna.

Žalobu podala evropská asociace zastupující zájmy uhelného sektoru Euracoal proti Evropské komisi spolu s několika německými uhelnými firmami [2]. Podle informací ekologických organizací se k žalobě připojilo šest dalších firem, některé z nich právě mohou být z České republiky. Veřejně to přiznala v zahraničním odborném tisku zatím jen firma Seven, a.s. [1]. K podobné žalobě podané Polskem se přitom v lednu odmítla připojit česká vláda [3]. Hlavním důvody byly ekologické, ale vláda upozornila i na nízké šance na úspěch žaloby.

Elektrárenské firmy se však snaží nejen zrušit limity pro množství vypouštěných spalin na evropské úrovni, ale chtějí také získat z nich výjimky na národní úrovni. Naopak v Poslanecké sněmovně probíhá debata o omezení výjimek u největších tuzemských elektráren. Poslanecký Výbor pro životní prostředí zítra projedná i pozměňovací návrh předsedkyně poslaneckého výboru Dany Balcarové (Piráti) k novele zákona o ochraně ovzduší, který by znamenal, že by velké uhelné elektrárny mohly dostat na splnění nových limitů pro znečišťování ovzduší 4 roky navíc, ale splnit by je nakonec musely [4].

Podle Hnutí DUHA a Greenpeace dává návrh zbytečně příliš času, kdy by mohly elektrárny znečišťovat více, než umožňují nové limity, a navíc vůbec nijak neřeší ekologizaci uhelných tepláren. Pozitivem návrhu však je, že by nakonec limity splnit musely, v opačném případě by k 31. prosinci 2025 musely zavřít, či fungovat jen 60 dní v roce. Dnešní podoba zákona o ochraně ovzduší nevylučuje udělování výjimek z nových limitů na delší dobu či dokonce časově neomezených. Ekologické organizace se proto obávají, že část elektráren se pomocí výjimek pokusí nové limity obejít natrvalo.

Pozměňovací návrh je kompromisní a daleko mírnější variantou k původnímu návrhu poslankyně Balcarové, který chtěl uhelným elektrárnám (nikoli však teplárnám a šlo už tedy z od začátku o mírný a kompromisní návrh z pohledu ekologických organizací) udělování výjimek zakázat úplně, a donutit je tak splnit limity do srpna 2021. Příliš krátký čas na modernizaci byl hlavním argumentem zástupců elektrárenských společností. Ministerstvo životního prostředí zaujalo k původnímu návrhu neutrální postoj, byl však na výboru odmítnut poslanci ANO, ODS a STAN [5].

Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora ve svém společném dopise poslancům  ze dne 28. února 2018 původní pozměňovací návrh komentovali takto: “"Zároveň musíme zdůraznit, že udělování výjimek nemá sloužit k tomu, aby energetický zdroj spalující pevná fosilní paliva nemusel dále ekologizovat svoje zařízení, ale aby s ohledem na kapacitní, finanční možnosti s ohlasem na již vložené investice do ekologizace v souladu s plněním vyhlášky č. 415/2012 Sb., měl časový prostor stanovený výjimkou na realizaci další ekologizace zdroje dané BAT. “ (zvýrazněno autory tiskové zprávy).

Limity, z nichž chtějí elektrárny výjimky, jsou přitom i kvůli silnému lobbingu uhelných firem [6] výrazně slabší než limity pro elektrárny v Číně [7]. Česko je navíc jeden z největších světových vývozců elektřiny (v některých letech vyvážíme stejné množství, jaké spotřebují všechny české domácnosti dohromady) a její výroba z uhlí se má podle Státní energetické koncepce ČR utlumovat ještě víc, než by mohl docílit samotný návrh Pirátů [8]. Úplné zrušení výjimek minimálně pro velké uhelné elektrárny považuje za správné Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, lékaři, vědci a některé známé osobnosti [9].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, říká:
“Zastaralé uhelné elektrárny mají dle Státní energetické koncepce ČR skončit. To, že právě jejich majitelé žalují limity na ochranu zdraví, aby mohly nerušeně pokračovat, opět ukazuje, že odmítání či obcházení limitů dlouhodobými výjimkami není nutné k zajištění zásobování teplem a elektřinou, ale je pouze způsobem, jak nadále inkasovat tučné zisky na úkor zdraví lidí. Doufám, že si tohle uvědomí zítra i poslanci a poslankyně Výboru pro životní prostředí a podpoří alespoň omezení vydávání výjimek, když už většinově nepodpořili jejich úplné vypuštění.”

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, říká:
„Piráti udělali přesně to, co po nich Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora chtěli - místo úplného zrušení výjimek jim poskytuje navíc čtyřletý časový prostor, aby se s novou legislativou mohli vyrovnat. S velkým napětím očekáváme, zda kapitáni průmyslu tento kompromis přijmou, nebo naopak přijdou s nějakou další výmluvou, proč ho torpédovat. Vsadil bych si bohužel spíše na to druhé.“

Robert Hrdina ze spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice říká:
“Severní energetická miliardáře Tykače dělá všechno pro to, aby nemusela plnit limity na ochranu ovzduší. Místo skutečných investic do čistších technologií vede
PR kampaň v médiích a na sociálních sítích, která má zakrýt pravý záměr provozovatele - prodloužit životnost problematické elektrárny Chvaletice na co nejdelší dobu s co nejnižšími náklady na nové filtrační technologie. Na evropské půdě má se svými aktivitami jen pramalou šanci na úspěch, je proto důležité, jak se k úlevám pro velké znečišťovatele postaví čeští zákonodárci.”


Kontakt:

Jan Piňos, Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://www.7energy.cz/en/media/news/on/2018/20180321.html
 
[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017TN0739

[3] https://hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-vitaji-rozhodnuti-vl...

[4] Aktuálně platí, že uhelné elektrárny musí snížit znečištění do 18. srpna 2021, ale zákon umožňuje udělit výjimku. Nové limity jsou uvedeny v technickém dokumentu Závěry o BAT (Best Available Techniques), který pro modernizaci elektráren bere v potaz nejlepší současně dostupné technologie. Protože uhelné firmy hlasitě promlouvaly už do rozhodování o tomto dokumentu, výsledná verze je kompromisní a k provozovatelům elektráren mírná.

[5] Odkaz na stažení pozměňovacího návrhu z webu Poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134746

[6] http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-ano-ods-stan-odmitli-zruseni-vyjim...

[7] České uhelné elektrárny nesplňují nové limity především u oxidů dusíku, kde došlo k mírnému snížení z původních 200 na nynějších 175 mg/Nm3. Pro srovnání - v Číně, která je dnes největším znečišťovatelem na světě, platí 100 mg/Nm3. (Podrobnosti v angličitně viz https://unearthed.greenpeace.org/2015/03/05/bref-european-air-standards-...

[8] http://hnutiduha.cz/aktualne/loni-vyrazne-vzrostl-vyvoz-elektriny

[9] Návrh na omezení výjimek pro uhelné elektrárny podporuje výzva “Čisté ovzduší bez výjimek”, kterou podepsala Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, bývalý premiér Petr Pithart, jehož vláda prosadila první vlnu odsíření uhelných elektráren či profesor Bedřich Moldan. Výzvu podpořili také severočeský lékař Petr Klepiš a lékařka a senátorka za obvod Most Alena Dernerová, kteří žijí poblíž hlavních uhelných elektráren a jejich kraj navíc trpí povrchovou těžbou hnědého uhlí. či přední český expert na zdravotní dopady znečištění ovzduší a také lékař Radim Šrám. K výzvě se přidal i ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe prof. Michal V. Marek. K čistému ovzduší bez výjimek vyzývají zákonodárce i známé osobnosti jako socioložka Jiřina Šiklová, režisér Břetislav Rychlík či herečka Táňa Fischerová. Text výzvy je na http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru...

Šítky aktuality: