Zákon o Šumavě prošel v Senátu prvním čtením

Vědí vůbec senátoři, pro co hlasovali? Pokud chtějí skutečně zrušit NP, mají to říci bez vytáček rovnou.

Zákon, který dnes v prvním čtení schválili senátoři, by prakticky zrušil národní park na Šumavě. Poukázalo na to Hnutí DUHA, jež v minulých dnech jednotlivé body kontroverzního návrhu analyzovalo a připomínky zaslalo senátorům. Ti však nedbali na zásadní kritické námitky vědců, ekologických organizací, ministerstva životního prostředí ani některých šumavských obcí, a poslali zákon dál do projednávání senátních výborů. 

Senátní návrh zákona především [1]:

  • až na dvou třetinách národního parku umožňuje další výstavbu včetně developerských projektů (§ 1 a § 6 odst. 4);
  • vůbec nezajišťuje, že v parku bude jakékoli místo pro divokou přírodu – tedy účel, kvůli kterému se národní parky zřizují (§ 4);
  • vyvádí pozemky z majetku státu (§ 11);
  • změnou hranic zón vychází vstříc spekulantům s pozemky (příloha č. 4);
  • péče lesů v národním parku nebude podléhat zákonu o ochraně přírody, ale pouze zákonu o lesích – takže by byly dokonce méně chráněné než sousední komerční lesy, kde platí zákony oba (§ 8 odst. 2);
  • nařizuje správě, aby umožnila lov zvěře v národním parku, a to úplně všude kromě intravilánů obcí (§ 8 odst. 4).

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA, řekl:

„Potřebujeme jasná, srozumitelná pravidla, která ukončí letité spory o národní park. Ale tohle je zákon, který park prakticky zruší. Dvě třetiny parku se otevřou stavebním firmám, vyvádí pozemky ze státního majetku, lesy vůbec nebudou podléhat zákonu o ochraně přírody, v národním parku se bude běžně lovit.“

„Pokud senátoři, kteří by měli být moudrým výkvětem národa, chtějí skutečně náš nejcennější národní park zrušit, měli to říct férově rovnou, a ne to halit do rádoby zákona o Šumavě. Podle tohoto bizarního návrhu by Šumava byla méně a hůře chráněná, než kdyby národní park prostě zrušili a místo něj udělali obyčejný komerční les.“

„Proti zákonu jsou ministerstvo životního prostředí, ochránci přírody, vědci i někteří starostové. Je to návrh očividně napsaný pro spekulanty s pozemky a papalášské lovce, kteří si chtějí přijet do parku zastřílet.“

Kontakt:                                      

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Podrobnosti na: www.hnutiduha.cz/aktualne/hnuti-duha-pise-senatorum-zamitnete-kmotrovsky-navrh-zakona-o-np-sumava

Šítky aktuality: