Zákaz skládkování spalitelných odpadů nevede k vyšší recyklaci, ale většímu spalování

Návrh odpadového zákona MŽP jde cestou, která se v zahraničí neosvědčila<--break->.

V připravovaném novém zákoně o odpadech a zároveň ve změně vyhlášky o skládkování odpadů navrhuje ministerstvo životního prostředí zakázat skládkování spalitelných odpadů. Přitom právě to vedlo v řadě zemí k vybudování nadbytečných spalovacích kapacit [1]. Hlad spaloven po odpadech vede ke snahám omezovat recyklaci nebo k dovozu odpadů ze zahraničí.  Změna vyhlášky o skládkování se s ostatními rezorty projednává právě nyní, návrh nového zákona přijde na řadu začátkem května.

Hnutí DUHA proto navrhuje, aby se zákaz skládkování měřil kritériem biologické rozložitelnosti odpadu. To nasměruje odpady ze skládek do recyklace i kompostování namísto do spaloven.

Evropská směrnice o skládkování požaduje, aby členské státy výrazně snížily skládkování biologicky rozložitelných odpadů [2] a také úpravu odpadů před uložením na skládku [3]. České republice se nedaří snižovat skládkování biologicky rozložitelných odpadů i proto, že se odpad před uložením na skládku neupravuje. Namísto respektování evropských pravidel přichází ministr Richard Brabec s návrhem [4], který EU nepožaduje a jež je velmi kontroverzní.

Aktuální krajské plány odpadového hospodářství podceňují recyklaci a kalkulují s nadbytečnými spalovacími kapacitami [5].  Právě tato scestná odpadová politika vede k negativním příkladům, které známe ze zahraničí. Graf níže ukazuje, co se stalo se spalováním a recyklací od zavedení zákazu skládkování spalitelných odpadů v různých zemích. Většinou se zvýšilo spalování vice než recyklace [6]. 

V navrhovaném novém zákoně o odpadech naopak zcela chybí jakákoli ekonomická motivace pro obce, aby zlepšily recyklační služby a motivovaly domácnosti ke zvýšení recyklace nebo ke snížení produkce odpadů. Hnutí DUHA navrhuje takzvanou recyklační slevu, podle níž by obce s vysokou mírou recyklace platily státu méně než ostatní. 

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl: 

„V recyklaci za Evropou už léta kulháme. Ministr Brabec přitom navrhuje v novém odpadovém zákonu zakázat skládkování spalitelných odpadů. To se v zahraničí neosvědčilo a evropské předpisy to nepožadují. Místo toho by měl omezit skládkování biologicky rozložitelných odpadů, což je ekologické, ekonomické a směrnice to žádají. To, co ministr navrhuje, jen zvýšilo v jiných zemích pálení odpadků namísto recyklace, kterou vláda slíbila ve svém programovém prohlášení. Za nové spalovny bychom si navíc museli pořádně připlatit.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Například v Rakousku, Německu, Nizozemí, Dánsku nebo ve Švédsku.
[2] Viz článek 5, odstavec 1 a 2 směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů.
[3] Viz článek 6, odstavec a) směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů.
[4] Návrh nového zákona o odpadech zakazuje od roku 2024 skládkovat odpady s výhřevností nad 4 MJ/kg. Zákaz skládkování spalitelných odpadů vítá spalovací lobby, Evropská komise a ekologické organizace naopak navrhují zakázat skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných (kompostovatelných) odpadů.
[5] Většina krajů plánuje do roku 2020 recyklovat 38 % komunálních odpadů a s dalším nárůstem nepočítá. Naopak diskuse kolem nových odpadových směrnic Evropské unie ukazují, že recyklační cíle pro rok 2025 nebudou pod 60 %.
[6] www.zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2015/11/Policy-Paper-on-landfill-ban.pdf

Šítky aktuality: