Vlci se vracejí na sever Čech: komentář Hnutí DUHA

Hnutí DUHA vítá a komentuje zprávu Vojenských lesů a statků ČR a Agentury ochrany přírody krajiny ČR o nově zdokumentované přítomnosti vlka na Českolipsku. Podle čerstvě zveřejněných informací byl vlk zachycen pomocí fotopastí v bývalém vojenském prostoru Ralsko [1].

Miroslav Kutal, expert na ochranu velkých šelem z Hnutí DUHA, řekl:

„Návrat vlků do severních Čech je roky očekávanou událostí. V posledních letech se vlci ukázali v Krkonoších nebo na Šluknovsku, kam přišli ze Saska. Věrohodně zdokumentován byl vlk pomocí fotopasti na česko-německých hranicích na podzim 2012 [2]. Území našich pohraničních hor a vojenských prostorů poskytuje vlkům dostatečný prostor k životu. Je proto  jen otázkou času, kdy tu založí smečku.“

V Evropě není novinkou, že vlci přicházejí do oblastí, kde byli dříve vyhubeni. Na východ Německa se vlci vrátili koncem devadesátých let z Polska a jejich počet se stále zvyšuje díky každoročně narozeným mláďatům, která následně osídlují nová území. V celém Německu žije 26 vlčích smeček a párů, tedy jistě více než sto zvířat, z toho čtrnáct smeček se vyskytuje právě na území historické Lužice, sousedící s Českem a Polskem [3].”

„Zkušenosti z Německa a dalších evropských zemí ukazují, že vlk není lidem nebezpečný. Úmrtí způsobené vlkem ostatně nebylo v Evropě doloženo více než sto let. Vlci také nejsou symbolem zcela nedotčené přírody, které u nás zůstalo jen velmi málo. Dokázali, že jsou schopní žít i v kulturní krajině, ačkoliv to nemají jednoduché.“ 

„Vlci jsou pro českou přírodu důležití. Pomáhají regulovat přemnoženou jelení zvěř a divoká prasata. Ze Slovenska i odjinud je známo, že tam, kde se vlci vyskytují, se mnohem lépe zmlazují mladé stromky, které jinde spásají přemnožení jeleni. Vlci tak pomáhají vytvářet v lesích rovnováhu a lesníkům snižují náklady na uměle budované oplocenky a další ochranu mladých listnáčů a jedlí.

„Návrat vlků však může představovat nebezpečí pro nestřežená stáda ovcí. Hnutí DUHA proto chovatelům nabízí bezplatné poradenství o způsobech, jak svá zvířata proti útoku zabezpečit. Chovatelé také mohou zdarma dostat praktickou příručku o pasteveckých psech a dalších způsobech ochrany stád [4].“

Zoologové také uvítají další informace od lidí o výskytu vlků - viz mapové aplikace www.mapa.selmy.cz.“

 

Kontakty:

Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://www.ochranaprirody.cz/aopk-cr-informuje/aktuality/fotopast-prvni-jednozancny-doklad-vyskytu-vlka-v-cechach/

[2] Více informací na: http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/vlci-se-vraci-nemecky-vlk-vyfocen-nedaleko-ceskych-hranic-u-sluknovskeho-vybezku/

[3] Mapa aktuálního rozšíření německých smeček: http://www.wolfsregion-lausitz.de/index.php/verbreitung/verbreitung-in-deutschland

[4] Poradna pro chovatele funguje v Beskydech, ale telefonicky či e-mailem mohou pracovníci poradit i na dálku: http://www.selmy.cz/hospodarska-zvirata/poradna-pro-chovatele/

Zájemci si mohou stáhnout nebo požádat o zaslání publikace slovenského odborníka na ochranu stád Robina Rigga: http://www.selmy.cz/publikace/odborne-publikace/pastevecti-psi-prakticka-prirucka-pro-chovatele-ovci-a-koz/

 

 

 

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
Šítky aktuality: