Vláda zítra schválí rozšíření Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko o kraj, kde se potkává Mácha s pradávnou českou divočinou

Hnutí DUHA uvítalo, že se vláda chystá zítra schválit prohlášení Máchova kraje za součást Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Lepší ochranu – a také přístup pro návštěvníky – tak dostanou místa, která nemají daleko od prapůvodní české divočiny.

Máchův kraj tvoří mimo jiné rozsáhlé přirozené bory, bučiny, močály, rašeliniště, podmáčené lesy nebo divoký tok řeky Ploučnice. Turisté tu mohou obdivovat vzácnou přírodu:

 Je to nejdůležitější české útočiště jeřábů popelavých a žije tu také orel mořský.

 Ve slatinách na západ od Máchova jezera mají domov masožravá rostlina tučnice česká nebo orchidej prstnatec český, které se nevyskytují nikde jinde na světě.

 Tento týden Agentura ochrany přírody a krajiny s Vojenskými lesy a statky potvrdily, že se do této oblasti vrátil vlk.

 Důležitou součástí chystané chráněné krajinné oblasti jsou ovšem také místa, která utvořili lidé, například louky, Máchovo jezero, Novozámecký a Břehyňský rybník nebo Hradčanské rybníky.

 Agentura ochrany přírody a krajiny a ministerstvo životního prostředí na přípravě rozšíření CHKO pracovaly několik let a na plánu se dohodly s místními obcemi a kraji.

 Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

 „V Máchově kraji jsou místa, která nemají daleko od prapůvodní české divočiny – slatiny a rašeliniště, hluboké bučiny nebo podmáčené lesy. Žijí tam orli mořští a jeřábi popelaví, ve slatinách mají poslední útočiště rostliny, jež se nevyskytují nikde jinde na světě, a nově se sem vrátil vlk. Chráněná krajinná oblast umožní lepší ochranu divoké přírody a lépe ji otevře turistům.“

 „V takto zvětšené CHKO Kokořínsko se podaří velmi dobře skloubit péči o vzácnou přírodu i kulturní dědictví a dobře je turisticky využít, takže návštěvníci mohou obdivovat jak divoké slatiny, tak třeba i Máchovo jezero.“

 Kontakt:

 Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

Šítky aktuality: