Vláda zarazila malou domů pro Pavla Tykače

Modernizované elektrárny nebudou moci legálně plýtvat

Vláda na svém dnešním zasedání vyškrtla z novely zákona o hospodaření energií změnu, která by umožnila uhelným elektrárnám obcházet při modernizaci povinnost zvyšovat účinnost výroby energie [1]. Návrh Ministerstva průmyslu by býval tímto způsobem umožnil prodloužit provozování zastaralých, špinavých a plýtvavých uhelných elektráren, které se podle platné Státní energetické koncepce mají odstavovat [2].

Hnutí DUHA a Greenpeace na nehorázný návrh veřejně upozornily minulý týden a apelovaly na jeho vyškrtnutí z novely [3]. Pokud by totiž změna prošla, pak by bylo možné bez porušení zákona uskutečnit rekonstrukce tak, jak to proběhlo u tří bloků uhelné elektrárny Chvaletice. Elektrárna Pavla Tykače přitom obešla současné znění zákona a při prodloužení životnosti nezvýšila energetickou účinnost ani na minimální zákonný standard. Úřady, které jí to povolily, nyní čelí žalobě [4]. Kontroverzní bod novela by se Tykačovi velmi hodil pro “modernizaci” zbývajícího bloku ve Chvaleticích. Také by hrozilo, že by tímto způsobem - který nebere ohled na energetickou koncepci státu ani na životní prostředí - došlo k prodloužení životnosti uhelné elektrárny Počerady, kterou chce koupit opět Pavel Tykač.

Celá novela vznikla kvůli nápravě problémů v transpozici evropské směrnice o energetické náročnosti budov, na které ČR již dříve upozornila Evropská komise a nedávno poslala ČR k unijnímu soudu [5]. Změny v požadavcích na energetickou účinnost elektráren však s těmito evropskými předpisy nijak nesouvisí a jejich vyškrtnutí, tak další projednávání novely nijak neohrožuje.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Vláda udělala správnou věc. Návrh Ministerstva průmyslu umožňoval uhelným elektrárnám vyhnout se povinnosti zvyšovat při modernizaci účinnost a byl nehorázný. Byla to doslova malá domů pro Pavla Tykače, jehož záměrem je pokračovat v plýtvání uhlím kvůli byznysu s vývozem elektřiny. Je dobře, že to vláda zarazila. Ale nestačí jen hasit bezprostřední požáry, je třeba prosadit postupné zavírání uhelných elektráren a naopak rozvoj domácích čistých obnovitelných zdrojů.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:
“Prodloužení provozu elektrárny Chvaletice bylo od začátku dost prapodivné. Uhlobaron Pavel Tykač se kvůli benevolenci úředníků vyhnul hodnocení dopadů na životní prostředí, nechal zbankrotovat stavební firmu, která přestavbu prováděla, a ani nesplnil minimální zákonný standard pro energetickou účinnost elektrárny. Poslední jmenovanou věc mu mohla zpětně legalizovat novela zákona, ale naštěstí mu vláda nakonec nešla na ruku. Doufáme, že mu na ruku nepůjde ani Ministerstvo životního prostředí v případě výjimek z nových emisních limitů, které Tykač se svojí elektrárnou nechce plnit.”

Laura Haiselová, právnička Frank Bold, řekla:
“Vzhledem k tomu, že návrh zákona byl v přímém rozporu se Státní energetickou koncepcí, je pozitivní, že jej vláda odmítla v tomto znění předložit Poslanecké sněmovně. Podařilo se tedy zabránit okleštění současné právní úpravy - nyní je čas na pozitivní změny: efektivní podporu obnovitelných zdrojů energie a skutečné plány pro útlum výroby energie z uhlí, který předpokládá Státní energetická koncepce.”


Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Konkrétně se jednalo o změnu § 6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který v současnosti stanoví povinnost plnit minimální standard energetické účinnosti při každé změně stavby (prodloužení životnosti) výrobny elektřiny nebo tepla. Nově měla být povinnost plnit tento standard pouze při modernizaci, která má dopad na instalovaný výkon (tj. pokud při prodloužení životnosti zůstane výkon elektrárny stejný, není třeba zvyšovat energetickou účinnost na minimální úroveň stanovenou v právních předpisech). To znamená, že by se byl býval významně zúžil počet případů, kdy bude zákon vyžadovat, aby elektrárny při prodloužení životnosti zvyšovaly svou energetickou účinnost. Návrh zákona je dostupný zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAX2LB5VD

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-chce-aby-vlada-schval...

[3] Zamezit plýtvání uhlím v nízkoúčinné výrobě elektřiny je totiž jedním z pilířů Státní energetické koncepce ČR, která dokonce uložila zavedení penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí. Nerespektování tohoto přístupu ohrožuje do budoucna dodávky uhlí do tepláren. V platné SEK se hned na šesti místech (Viz str. 46, 49, 60, 67 a 2 x 68) píše, že stát má znevýhodnit samostatnou výrobu elektřiny z hnědého uhlí v elektrárnách (s obvyklou účinností 30 - 40 %) a přednost ve využívání uhlí má dostat kombinovaná výroba elektřiny a tepla v teplárnách (s obvyklou účinností přes 60 %). MPO mělo prosadit novelu zákona o hospodaření energií, která měla "Zajistit co nejrychlejší zavedení malusů pro nízkoúčinně kondenzačně vyrobenou elektřinu z uhlí" (úkol 6.1.c, termín 31.12.2015). MPO s návrhem novely narazilo v roce 2016 v Poslanecké sněmovně PČR a od té doby se plnění úkolu nepohnulo.

[4] Modernizace bloků B3 a B4 Elektrárny Chvaletice proběhla jak bez splnění standardů minimální energetické účinnosti, tak bez posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) a účasti okolních obcí a veřejnosti. O žalobě rozhoduje Městský soud v Praze poté, co Nejvyšší správní soud vyhověl spolku Frank Bold Society a první rozsudek Městského soudu v Praze zrušil. Více např. zde: http://oenergetice.cz/elektrina/prazsky-soud-bude-znova-resit-stavebni-p...

[5] https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2714606-evropska-komise-poslala-ces...

Šítky aktuality: