Vláda schválila plán zemědělských dotací, zásadní požadavky MŽP či ekologů na zlepšení v něm však nezohlednila

Vláda na svém včerejším zasedání schválila Strategický plán Společné zemědělské politiky, [1] který nyní k finálnímu posouzení a schválení poputuje Evropské komisi. Požadavky na posílení ekologických ambicí, kterými Ministerstvo životního prostředí podmínilo své souhlasné stanovisko k plánu a které požadovaly i ekologické organizace nebo nezávislý hodnotitel vlivu na životní prostředí, [2] ale zůstaly nenaplněny. Šlo především o postupné navyšování ploch nezbytných pro ochranu biodiverzity, jako jsou úhory, meze, remízky či dočasně nesečené plochy na loukách. Vláda tak nebude schopna naplnit svůj programový cíl [3] ani evropský cíl Zelené dohody vyčlenit pro přírodu desetinu zemědělských ploch do roku 2030.

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Tohle žeru Hnutí DUHA, řekl:

„Vláda nezohlednila požadavky ministerstva životního prostředí, které by pomohly zmírnit negativní dopady intenzivního zemědělství na přírodu a klimatickou změnu. O údajné skvělé spolupráci ministerstev zemědělství a životního prostředí to nevypovídá nic dobrého. Resort životního prostředí i přes kritický stav přírody stále zřejmě hraje slabší roli.

Návrh zemědělských dotací je sice příslibem pro určité zlepšení problémů, kterým krajina vzhledem k úbytku biodiverzity a dopadům klimatické změny čelí. Veřejné dotační prostředky by ale měly být využity mnohem ambiciózněji a je zřejmé, že v průběhu dalších let bude potřeba využít možnosti dotace změnit.

V celkovém obrázku nové zemědělské dotace nedokážou připravit naši krajinu na dopady klimatické změny nebo zastavit pokles biodiverzity. A to bude v neprospěch všech, i zemědělců.“

Poznámky:

[1] https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_novy-strategicky-plan-spolecne.html

[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/nejen-ekologove-ale-i-ministerstvo-zivotniho-prostredi-pozaduje-zmeny-v-zemedelskych 

[3] https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547 „Minimálně desetina zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory).“

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.