Nejen ekologové, ale i ministerstvo životního prostředí požaduje změny v zemědělských dotacích

Ministerstvo životního prostředí sice vydalo souhlasné stanovisko ke Strategickému plánu Společné zemědělské politiky, z kterého do českého zemědělství poputuje v dalších pěti letech přes 140 miliard korun, podmínilo ho však změnami pro zlepšení dopadu dotací na ochranu přírody a adaptaci krajiny na klimatickou změnu. [1] Dalo tak za pravdu ekologickým organizacím. Ministerstvo zemědělství nyní musí změny zapracovat, nebo odůvodnit, proč tak neučiní.

Ministerstvo životního prostředí vzalo v potaz názor společnosti Integra Consulting, zpracovatele nezávislého hodnocení vlivu na životní prostředí, který také své souhlasné stanovisko podmínil podobnými požadavky. [2] Zásadní požadavky jsou ve shodě s připomínkami ekologických organizací. Ministerstvo tak žádá například o postupné navyšování ploch zásadních pro ochranu biodiverzity, jako jsou meze, remízky, úhory či nesečené plochy na loukách. Bez tohoto navýšení je zřejmé, že vláda nemůže naplnit svůj programový cíl vyčlenit pro přírodu desetinu zemědělských ploch. Celkový přínos dotací na zlepšení akutních problémů české krajiny by také nebyl, jak konstatovala Integra Consulting, „natolik významný, aby bez dalšího zajistil řešení hlavních relevantních problémů a existujících negativních trendů životního prostředí souvisejících se zemědělstvím.“ [1] 

Ministr Zdeněk Nekula se nyní musí s požadavky vypořádat a poté může předložit Strategický plán ke schválení Vládě. Pak může být plán odeslán Evropské komisi, která ho musí finálně schválit. 

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Tohle žeru Hnutí DUHA, řekl:

„Jakkoli je návrh zemědělských dotací příslibem pro určité zlepšení, výzvy, před kterými česká krajina i zemědělci stojí, si žádají využít veřejné dotační prostředky ambicióznějším způsobem. Ministryně Hubáčková logicky a správně žádá změny pro pestřejší a klimaticky odolnější krajinu. Ukáže se nyní, jak moc je hlasitě proklamovaná spolupráce obou ministerstev skutečně účinná. Ministr Nekula by měl požadavkům vyjít vstříc. I tak totiž v celkovém obrázku nové zemědělské dotace nedokážou připravit naši krajinu na dopady klimatické změny nebo zastavit pokles biodiverzity. A to bude v neprospěch všech, i zemědělců.“

Poznámky:

[1] https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP265K?lang=cs

[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/nezavisle-hodnoceni-potvrzuje-statni-navrh-na-zmenu-zemedelskych-dotaci-je-nedostatecny 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.