Vláda potvrdila významné oslabení podpory biodiverzity v zemědělských dotacích

Vláda ČR se na svém středečním jednání dohodla na částečné změně nařízení 307/2014 Sb., [1] které předložilo k novelizaci ministerstvo zemědělství. Novela nově umožňuje obejít povinnost vyčlenit část orné půdy pro přírodu a biodiverzitu, což měla být hlavní nová ekologická podmínka pro dotace ze Společné zemědělské politiky. Na netransparentní kroky v úpravě již dohodnutých podmínek v úterý upozornily ekologické organizace, kterým se nelíbí, že ministerstvo zemědělství  bezdůvodně a na poslední chvíli vyšlo vstříc tlaku zemědělských organizací. [2] 

V zemědělské krajině tak vznikne pravděpodobně o tisíce až desetitisíce hektarů ploch vyčleněných pro přírodu méně, protože vzniknou jen na papíře  převodem travních porostů na tzv. zelené úhory. V praxi se tak nově vykázané plochy nebudou nikterak lišit od současného stavu a v oblastech převažující orné půdy tak k žádné změně nemusí dojít. Právě do intenzivně obhospodařované krajiny bylo přitom opatření cíleno, tzv. neprodukční plochy  měly přispět k  zastavení úbytku biodiverzity, lepší ochraně půdy a adaptaci krajiny na dopady klimatických změn.

Vláda v rámci středečního jednání navrhla časové omezení navržené změny. Trvalé travní porosty bude možné převést na úhory jen v roce 2023. Pokud však zemědělci nebudou povinni převést po přechodném období úhory zpět na travní porosty, není důvod, proč by se po roce 2023 situace měla změnit k lepšímu. Již převedenými úhory si splní jak základní podmínky pro udílení dotací, tak podmínky celoplošné environmentální platby, tzv. celofaremního ekoschématu. 

Novela nařízení jde zcela proti smyslu cíle Programového prohlášení vlády o vyčlenění desetiny zemědělské plochy pro biodiverzitu a popírá rovněž evropské cíle pro biodiverzitu. Ekologické organizace považují krok za selhání vlády, zejména ministra Nekuly, a za další oslabování ekologických ambicí v zemědělských dotacích.

Poznámky:

[1] https://odok.cz/portal/veklep/material/verze/ALBSCL2DTU49/ 

[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/ministr-nekula-rezignuje-na-ekologii-v-zemedelskych-dotacich-na-posledni-chvili-vyznamne


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.