Vláda nesmí krizi lesů jen látat. Musí řešit nejen následky, ale hlavně její příčiny

Andrej Babiš, Jiří Milek a Richard Brabec dnes projednají hynutí smrků 

Dnes projedná premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Jiří Milek a zástupci ministerstva průmyslu, dopravy i vnitra kritickou kůrovcovou kalamitu [1]. Hnutí DUHA žádá, aby nejednali jen o řešení následků lesní pohromy, ale především o systematickém obratu k trvale udržitelnému lesnictví.

Podle vědců a lesnických odborníků je hlavní příčinou kalamity kromě změny klimatu nevhodné masivní vysazování smrkových monokultur v uplynulých desetiletích a k přírodě nešetrné holosečné hospodaření, kterým vznikají stejnověké lesy [2]. Vědci na neudržitelné způsoby hospodaření již dlouho upozorňují [3], ale ministerstvo zemědělství zodpovědné za stav lesů jejich výzvy dosud úplně ignorovalo.  

Technická řešení důsledků lesní krize - feromonové lapače, harvestory a vagóny na odvoz klád [4] skutečné řešení nenabízejí. Řešení představuje trvale udržitelné hospodaření podle certifikace FSC [5] a změny pravidel - lesního i mysliveckého zákona a navazujících vyhlášek, dotací i politického zadání pro Lesy ČR tak, aby lesy plnily především mimoprodukční funkce. 

Lesy dosud nezasažené plošným hynutím je třeba okamžitě začít přeměňovat na stabilnější, věkově i prostorově pestré porosty složené z místně přirozených druhů stromů obhospodařované bez holosečí. Takové lesy se snáze přizpůsobují změně klimatu a nepostihují je kalamity.

Rozpad českých lesů nezajímá jen vládu, ale celou českou veřejnost. Podle poslední Zprávy o stavu lesa za rok 2016 navštíví každý týden lesy necelých pět milionů lidí [6]. Sociologický výzkum Akademie věd ukázal [7], že do lesa chodí přinejmenším několikrát ročně devět z deseti Čechů. O příznivém vlivu smrkových monokultur na les je přitom přesvědčeno jen 15 % lidí a o příznivém vlivu holosečí jen 8 % lidí. 

Výzvu Hnutí DUHA na webu www.zachranmelesy.cz podepsalo během několika týdnů přes jedenáct tisíc lidí. 

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, říká:

„Hnutí DUHA žádá vládu České republiky, aby při vrcholném jednání o kritické kůrovcové situaci neřešila jen to, jak z naší země smrky odvézt a nové smrky plošně vysadit. Potřebujeme komplexní změny legislativy, certifikace, dotačních pravidel a nové zadání pro státní lesy, které zajistí obrat k trvale udržitelnému hospodaření, ne více vagónů.“

„Jedenáct tisíc lidí podepsaných pod výzvou Zachraňme lesy i miliony lidí, kteří je každý týden navštěvují, chtějí lesy především zdravé a odolné. Ty nám nezajistí feromonové lapače a harvestory, ale šetrné lesnictví jak je definováno například v principech certifikace FSC.“

 

Kontakty:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministri-dnes-proberou-moznosti-jak-zas...

[2] Výzva vládě ČR k řešení krizové situace byla Platformou pro krajinu při Botanickém ústavu Akademie věd předložena v Poslanecké sněmovně dne 24. dubna 2018:

http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/

[3] Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů. http://data.idnes.cz/soubory/igcechy/A060515_TOM_STAV_LESU_STANOVISKO.PDF

[4] V pátek odvolaný generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Daniel Szórád uvedl hlavní jím prosazovaná opatření v Poslanecké sněmovně během prezentace „Strategie pro řešení mimořádných situací v lesích“. Dostupné na str. 25 – 26 na http://www.psp.cz/img/files/f5adf4ec181f05.pdf

[5] Více viz http://czechfsc.cz/ 

[6] MZe. Zpráva o stavu lesa 2016, strana 40. Dostupné na http://eagri.cz/public/web/file/567452/Zprava_o_stavu_lesa_2016.pdf

[7] Stachová, J. 2017. Les jako součást krajiny a zdroj poznání, program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů. Více dostupné na www.soc.cas.cz/projekt/les-jako-soucast-krajiny-zdroj-poznani-program-ro...

Šítky aktuality: