Většina poslanců dala přednost uhelné lobby před zdravím a energetickou politikou státu

Poslanecká sněmovna selhala v možnosti učinit významný krok pro ochranu zdraví a snižování české závislosti na uhlí, když dnes poslanci a poslankyně neschválili pozměňovací návrh na omezení výjimek z nových evropských limitů znečištění ovzduší (např. prachem, oxidem siřičitým, oxidy dusíku či rtutí) z velkých uhelných elektráren.

Přes dlouhou debatu v níž se ukázalo, že návrh je rozumný a vychází vstříc i potřebám průmyslu, proti návrhu a ve prospěch zisků uhlobaronů Pavla Tykače a Daniela Křetínského a elektrárenského podniku ČEZ a na úkor nás všech hlasovali poslanci ANO (s čestnou výjimkou místopředsedy Hospodářského výboru Martina Kolovratníka a poslankyně Taťány Malé, kteří hlasovali pro návrh, ministr životního prostředí Richard Brabec se zdržel), SPD, velká většina ODS a ČSSD [1].

Naopak za zdraví lidí a naplňování Státní energetické koncepce ČR se postavili Piráti, KDU-ČSL, TOP09, STAN [1]. Tři poslední strany s pár výjimkami poslanců, kteří se zdrželi. Konkrétně selhání ČSSD je o to ostudnější, že tato strana před volbami v anketě Zeleného kruhu výjimky zcela odmítla [2]. Dnes však pomohla potopit podstatně mírnější návrh navržený Pirátskou stranou.

Neschválený návrh předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové (Piráti) [3] byl přitom velmi mírný a kompromisní. Netýkal se tepláren, ale pouze velkých uhelných elektráren a možnost udělení výjimek pouze časově omezoval tak, že by mohly platit jen do konce roku 2025. Dával tedy elektrárenským společnostem čtyři roky navíc (limity začínají v celé EU platit v srpnu 2021) [4], ale nutil je nakonec znečištění snížit. O celé novele zákona bude ještě samozřejmě jednat Senát. Pokud změnu neprosadí senátoři a senátorky, bude nadále platit, že zákon nevylučuje udělování časově neomezených či opakovaných výjimek z limitů, které jsou přitom mírnější než čínské limity pro nové uhelné elektrárny 

Podle limitů doporučených lékaři ze Světové zdravotnické organizace dýchají znečištěný vzduch prakticky všichni Češi a Češky [5]. Daleko benevolentnější limity dle českého zákona nejsou splněny v oblastech, kde žije téměř 60 % obyvatel [6]. Jedenáct tisíc lidí kvůli znečištění každý rok předčasně zemře [7]. 

Omezení výjimek pro uhelné elektrárny by přitom také naplnilo Státní energetickou koncepci ČR, která počítá s dlouhodobým provozem maximálně třetiny z dvanácti zdrojů, kterých se změna zákona týká. Jako jeden z největších světových vývozců elektřiny ČR zastaralé uhelné elektrárny nepotřebuje. Naopak pokud by pokračovaly velké kondenzační uhelné elektrárny bez omezení, byly by v budoucnosti ohroženy dodávky paliva pro teplárny. 

Omezení výjimek by ani znatelně neovlivnilo cenu elektřiny, byť by vedlo ke zvýšeným nákladům pro některé uhelné elektrárny. Cena silové elektřiny vzniká na evropském trhu a výrobní náklady českých elektráren nehrají při určování tržní ceny silové elektřiny prakticky žádnou roli [8]. 

Omezení výjimek požadují také čeští lékaři, vědci a další osobnosti [9].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Poslanecké kluby ANO, ČSSD, KSČM, ODS a SPD neprošly testem nezávislosti na uhelné lobby. Naopak díky patří Pirátům, KDU-ČSL, TOP09, STAN, ale také Martinu Kolovratníkovi a Taťáně Malé z ANO, kteří se postavili za zdraví a naplňování energetické politiky státu. Přitom návrh Pirátů byl několikanásobným kompromisem. Samotné limity pro uhelné elektrárny jsou méně přísné, než má pro svoje nové zdroje Čína. Návrh se navíc netýkal tepláren a také elektrárnám dával luxusní čas na přizpůsobení se novým požadavkům. Jako Hnutí DUHA bychom si představovali důraznější ochranu ovzduší. Nerozumíme tomu, proč poslanci nepodpořili dokonce ani návrh, který vycházel výrazně vstříc i průmyslu, a odmítli zlepšit ochranu našeho zdraví.” 

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl: 

„Za zachování práva uhelných elektráren porušovat platné limity nejsrdnatěji bojovali poslanci ANO z Ústeckého kraje, kteří sedí ve výboru pro životní prostředí, což je skutečně bizarní. Cena podrazáka dne nicméně putuje k Slovo ČSSD. Slovo téhle strany zjevně nemá ani cenu papíru, na kterém je vytištěno. ČSSD totiž Tato strana před volbami písemné slíbila, že výjimky z ochrany ovzduší úplně odmítá. Dnes však pro jejich omezení nehlasoval jediný její poslanec. Doufáme, že voliči si budou tuhle věrolomnost pamatovat.”

Kontakty:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67691&l=cz

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/strany-se-pred-volbami-shodly-na-utlumu-uhe...

[3] Odkaz na stažení pozměňovacího návrhu z webu Poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134746

[4] Aktuálně platí, že uhelné elektrárny musí snížit znečištění do 18. srpna 2021, ale zákon umožňuje udělit výjimku. Nové limity jsou uvedeny v technickém dokumentu Závěry o BAT (Best Available Techniques), který pro modernizaci elektráren bere v potaz nejlepší současně dostupné technologie. Protože uhelné firmy hlasitě promlouvaly už do rozhodování o tomto dokumentu, výsledná verze je kompromisní a k provozovatelům elektráren mírná.

[5] https://www.denik.cz/ekonomika/mezinarodni-limity-pro-ovzdusi-splnuje-je...

[6] Zpráva o životním prostředí v České republice v roce 2016: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostred...$FILE/SOPSZP-Zprava_ZP_CR_2016-20171211.pdf 

[7] Air Quality in Europe 2017: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2017

[8] http://hnutiduha.cz/aktualne/budou-poslanci-pozitri-hlasovat-pro-nase-zd...

[9] Návrh na omezení výjimek pro uhelné elektrárny podporuje výzva “Čisté ovzduší bez výjimek”, kterou podepsala Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, bývalý premiér Petr Pithart, jehož vláda prosadila první vlnu odsíření uhelných elektráren či profesor Bedřich Moldan. Výzvu podpořili také severočeský lékař Petr Klepiš a lékařka a senátorka za obvod Most Alena Dernerová, kteří žijí poblíž hlavních uhelných elektráren a jejich kraj navíc trpí povrchovou těžbou hnědého uhlí. či přední český expert na zdravotní dopady znečištění ovzduší a také lékař Radim Šrám. K výzvě se přidal i ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe prof. Michal V. Marek. K čistému ovzduší bez výjimek vyzývají zákonodárce i známé osobnosti jako socioložka Jiřina Šiklová, režisér Břetislav Rychlík či herečka Táňa Fischerová. Text výzvy je na http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru...

Šítky aktuality: