Větrné elektrárny mají zítra svátek, měly by dostat darem jasné podmínky rozvoje

Zítřejší mezinárodní den větrných elektráren [1] je vhodnou příležitostí, abychom si  připomněli potřebu překonat dlouhodobou stagnaci tohoto perspektivního odvětví v České republice. Například ve srovnání se sousedním Rakouskem máme pouhou desetinu instalovaného výkonu větrných elektráren a tento rozdíl se každým rokem prohlubuje [2].

Hlavní rozdíl mezi Českou republikou a Rakouskem spočívá ve stabilitě finanční podpory a pravidlech povolovacích procesů. Rakouské spolkové země mají pravidla pro umísťování větrných elektráren nastavena přísně a zóny, v nichž je výstavba vyloučena, jsou poměrně rozlehlé [3]. Ve vybraných oblastech lze ovšem větrné elektrárny stavět bez velkých průtahů.

Pro změnu k lepšímu je v České republice třeba splnit dvě podmínky: schválit kvalitní zákon o podporovaných zdrojích energie a stanovit jasná pravidla, kde lze a kde nelze větrnou elektrárnu postavit. Novela zákona o podporovaných zdrojích, kterou připravuje Ministerstvo
průmyslu, zatím diskvalifikuje obecní projekty, které mají velkou zásluhu na rozvoji větrné
energetiky v úspěšných zemích [4]. Na rozdíl od Rakouska nám taky chybí shoda na vhodných
oblastech. Budoucí rozvoj větrné energetiky i obnovitelných zdrojů obecně dále výrazně
limituje návrh klimaticko-energetického plánu, který chce finanční podporu upřít asi 90%
projektů [5].
 
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
“Větrné elektrárny jsou obnovitelným zdrojem, který má v České republice významný nevyužitý potenciál. K naší škodě u nás toto odvětví už několik let stagnuje. Rozdíly v přírodních podmínkách mezi Českomoravskou vysočinou a Horním Rakouskem či Burgenlandem nejsou nijak zásadní, v rakouských spolkových zemích se ovšem větrná energetika rozvíjí. Sousedé v Rakousku stavějí větrné elektrárny podle předem stanovených pravidel, území, kde je stavět nelze, jsou poměrně rozlehlá. Ale v případě dodržení pravidel lze stavět rychle a bez průtahů. Nevidím důvod, proč by Česká republiky nemohla tuto praxi převzít.“
 
Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA, řekl:
„Ministerstvo průmyslu aktuálně připravuje návrhy zákonů, které mají po roce 2020 umožnit rozvoj obnovitelných zdrojů. Podle nových evropských pravidel by nově měly dostat větší prostor projekty ve vlastnictví obcí, označované jako komunitní energetika. V České republice existuje již dnes několik projektů, kdy obec vlastní a provozuje svou větrnou elektrárnu a plyne jí z toho řada výhod. Jde např. o obec Karle na Svitavsku. Problémem je, že za současných podmínek žádné nové projekty vzniknout nemohou a připravované návrhy Ministerstva průmyslu situaci nezlepší, protože umožňují každé tři roky zcela změnit podmínky týkající se finanční podpory. S ohledem na délku přípravy projektu větrné elektrárny (7 let i více) může toto riziko značnou část starostů a zastupitelů od přípravy projektu odradit.“

Poznámky:

[1] https://globalwindday.org/

[2] Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics, Wind Europe, únor 2019, https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/Wi...

[3] Knoll, T., Aichhorn, U. 2014. ENERGY LANDSCAPES – THE ENERGY TURNAROUND OF LOWER AUSTRIA, http://www.bueroknoll.at/knollconsult/zt/pub/34_2017_Energy%20Landscapes...

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministryne-marta-novakova-navrhem-slabe...

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-v-klimaticko-ener...
]

 

Podpořeno Ministerstvem životního prostředí,
Tisková zpráva nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Šítky aktuality: