V Jeseníkách začíná letošní poslední Týden pro les a divočinu

Během šestnácti ročníků akce odpracovali dobrovolníci pro přírodu přes 51 tisíc hodin.

Včera začala v CHKO Jeseníky poslední ze série akcí letošního šestnáctého ročníku Týdnů pro les a divočinu Hnutí DUHA. Deset dobrovolníků pracuje v tamějších rezervacích pro zlepšení stavu přírody i turistických zařízení. Opravují turistické chodníky, ochraňují stromy proti okusu zvěří a odstraňují uměle vysazenou kosodřevinu, která se rozrůstá v cenných přírodních územích [1]. Odbornou náplň terénních prací připravila Správa CHKO Jeseníky.

Týden pro les a divočinu v Jeseníkách je letošní pátou pracovní akcí pro dobrovolníky, kteří chtějí pomoci s obnovou zdravých lesů, zeleně v krajině a návratu divočiny do chráněných území. Ekologická organizace je připravila na Strakonicku, Králickém Sněžníku, v  Beskydech, Jizerských horách a Jeseníkách.

Během šestnácti ročníků se uskutečnilo již 102 Týdnů pro les a divočinu, během nichž 1 433 dobrovolníků odpracovalo 51 588 hodin a mj. vysadilo více než dvě stě tisíc stromů.  Účastníci pomáhali s ochranou stromků před spasením zvěří, pečovali o remízky a meze ve volné krajině, kosili louky a mokřady či odstraňovali invazívní rostliny, které vytlačují původní druhy (např. netýkavku žláznatou či kosodřevinu). Akce napomáhaly také ochraně vzácných druhů zvířat. Dobrovolníci tak například odstraněním pěti hektarů nepůvodní kosodřeviny zlepšili podmínky pro život vzácného jeřábka lesního.

Součástí každé akce jsou zajímavé přednášky a odborné exkurze, např. do Národního parku Bavorský les či rezervací v CHKO Jeseníky a CHKO Beskydy.

Týdny pro les připravuje Hnutí DUHA pro ochranu a obnovu zdravých lesů a krajiny. Ta pak bude např. lépe odolávat změnám klimatu – bude zmírňovat teplotní výkyvy či lépe zachycovat dešťovou vodu, a tím snižovat velikost a následky povodní.

Ekologická organizace také prosazuje reformu lesního zákona, která zajistí zdravější hospodaření v lesích. Bude vyžadovat větší výsadbu listnáčů či smíšených porostů a kácení malých skupin stromů namísto plošné, holosečné těžby.

Letošní Týdny pro les a divočinu se konají díky podpoře ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Programu švýcarsko-české spolupráce a dárců Hnutí DUHA.

Eliška Kvitová, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu z Hnutí DUHA, řekla:
„Jsem ráda, že i v letošním roce se našla spousta dobrovolníků, kteří věnovali svůj volný čas hezké a užitečné práci pro přírodu.“

„Podařilo se nám uvolnit cenný les od kosodřeviny, aby v něm mohl žít vzácný jeřábek lesní a další ohrožení živočichové, ochránit přes dva tisíce buků, jeřábů a jedlí před sežráním zvěří a pokosit několik hektarů luk, kde rostou vzácné orchideje. Pro účastníky byly připraveny zajímavé přednášky i odborné exkurze. Dobrovolníci se tak mohli celý týden podílet na obnově lesů a krajiny, potkat zajímavé lidi, protáhnout svá těla a dozvědět se přitom spoustu zajímavých věcí. Největší odměnou pro všechny je však návštěva divočiny se vzácnými rostlinami a zvířaty, nádherných míst, kam se člověk běžně nedostane.“

Lenka Procházková, doktorandka biologie na Karlově univerzitě, vedoucí Týdne pro les v CHKO Beskydy, řekla:
"Účast na Týdnech pro les pro mě byla vždy moc obohacující. Na této akci mě láká především smysluplný program  - pomáhat zdarma lesům, aby byly opět pestrým a příjemným útočištěm pro zvířata, rostliny a lidi".

Poznámky:
[1]
Rezervace Niva Branné http://www.turistika.cz/mapy/mista/niva-branne, likvidace starých oplůtků (oplocení kolem dřevin)
Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník http://www.turistika.cz/mista/narodni-prirodni- rezervace-serak-keprnik, odstraňování nepůvodní, uměle vysazené kosodřeviny, která zde brání rozvoji přirozených ekosystémů
Přírodní rezervace Sněžná kotlina http://www.turistika.cz/mapy/mista/snezna-kotlina, pomoc při výstavbě oplocenek
Přírodní rezervace Vysoký vodopád http://www.turistika.cz/mapy/mista/vysoky-vodopad--1, oprava návštěvnické infrastruktury


Tisková zpráva vznikla v rámci projektu Aktivně pro ochranu přírody na Moravě. Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Šítky aktuality: