Uhlí z Bíliny není potřeba a těžba by poškodila lidi i přírodu, shodly se odborné vládní výbory

Společná tisková zpráva ekologických organizací

Ministerstvo životního prostředí právě posuzuje dopady na životní prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP471) u záměru na rozšíření těžby na velkolomu Bílina za limity stanovené v roce 1991 (a upravené v roce 2008). Rozšíření velkolomu přitom není pro potřeby energetiky nutné a mělo by zbytečný negativní vliv na klima, ovzduší, krajinu i obce. Na tom se již v říjnu 2015 - tedy ještě před přelomovou klimatickou konferencí v Paříži, kde se státy světa dohodly na ještě ambicióznějším cíli pro zastavení změny klimatu - shodly odborné výbory Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR).

Konkrétně šlo o Výbor pro udržitelnou energetiku [1], Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu [2] a Výbor pro udržitelné municipality [3]. Zasedají v nich zástupci průmyslu, obcí, krajů, zemědělců, služeb, ministerstev i nevládních organizací. Žádný jiný výbor RVUR se neusnesl na jiném či opačném závěru.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh - jako jedna z členských organizací RVUR - vyzývá Ministerstvo životního prostředí, aby se řídilo stále platnými doporučeními odborných výborů při rozhodování o závěrečném stanovisku EIA v právě probíhajícím posuzování vlivu na životní prostředí.

Řízení provází nebývalý zájem veřejnosti, občané a občanky žádají negativní stanovisko. Připomínky lze stále podat skrze web Greenpeace: https://spoluprotiuhli.cz/
 
Jiří Koželouh, člen RVUR a Výboru pro udržitelnou energetiku, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Ze stanovisek všech tří výborů, které se vyjádřily k otázce těžby za původními limity těžby uhlí, je jasné, že rozšíření velkolomu Bílina není pro potřeby energetiky potřeba, zato by poškodilo klima, ovzduší, krajinu i obce. Podklady zaplacené firmou Severočeské doly se logicky snaží negativní dopady bagatelizovat a potřebu uhlí zveličovat. Ministerstvo životního prostředí by se však mělo řídit odborným stanoviskem výborů, které jsou zde od toho, aby pomáhaly vládě a zasedají v nich experti a expertky různých názorů a pohledů.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:
“Těžaři odmítli spočítat ve svých materiálech vliv rozšíření dolu Bílina na klima a lhali ministerstvu životního prostředí, že se dopady na klima počítají při stavění nových a prodlužování provozu starých elektráren, i když dobře věděli, že se to tak nedělá. Je na ministerstvu, aby jim nyní z tohoto důvodu dokumentaci k rozšíření dolu hodilo na hlavu. Rozšiřování dolu Bílina odmítli odborníci z vládních výborů, nyní se proti těžbě vymezilo už přes tisíc lidí, kteří se zapojili do procesu EIA. Ministerstvo by tyto hlasy mělo poslechnout a mělo by nakonec vydat k rozšiřování dolu negativní stanovisko.”

Jiří Dlouhý, člen RVUR a předseda Společnosti pro trvale udržitelný život, řekl:
“Navrhovaný záměr není v souladu ani se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, ani s územními plány některých dotčených měst a obcí, jak dokumentace přímo uvádí. Závěrem hodnotitele je, že se patrně budou muset pořídit  změny této územní dokumentace. To je něco, co je pro nás zcela nepochopitelné a nepřijatelné.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:
“Jde o rozhodnutí s vážnými negativními důsledky pro zdraví lidí I krajiny. Zvítězit musí odborné a věcné argumenty a ne zájem uhlobaronů.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA: 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.czPoznámky:

[1] http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/images/Rok2015/VUE.pdf

[2] http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/images/Rok2015/VKrajina.pdf

[3] http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/images/Rok2015/VMun.pdf

Šítky aktuality: