U Osla vzniká nový národní park Østmarka, chtějí jej především místní lidé

U Osla vzniká nový národní park Østmarka, který bude chránit tamější cenné nížinné lesy.

Takové území dosud ve východním Norsku chybělo. Za vyhlášením NP stojí především místní občanské sdružení  Østmarkas Venner (přátelé Østmarky), které sdružuje asi 4 000 členů ze všech obcí v okolí.

Tuto a další zajímavé informace přivezli z Norska pracovníci Hnutí DUHA, účastníci semináře o spolupráci mezi českými a norskými neziskovými organizacemi v oblasti ochrany lesů a zapojování veřejnosti do environmentálních otázek [1]. K hlavním tématům setkání patřily také iniciativy místních skupin v přípravě na vyhlášení národního parku Østmarka.

Norsko se může chlubit úctyhodným počtem 37 národních parků. Nový NP bude ležet jen třicet kilometrů jihozápadně od Osla. Přípravy na jeho vyhlášení trvají pět let. Iniciátor akce, občanské sdružení Østmarkas Venner, v něm vidí příležitost k zachování přírodního bohatství i k rozvoji šetrného turismu.

Pro národní park se vyslovila také rada Osla, přičemž hlavnímu městu patří přibližně polovina z 60 km2, na kterých by se měl nový NP rozkládat. Návrh podporuje mnoho dalších organizací, jako je např. Naturvernforbundet (Friends of the Earth Norway, sesterská organizace Hnutí DUHA) nebo DNT (Norský klub turistů).

O podmínkách vzniku nového NP se jedná. V Norsku je však komunikace mezi státní správou, občanskými sdruženími a samosprávou na výši, a proto je vyhlášení parku na dobré cestě. Pro nás jde o cenný pozitivní příklad, jak vznikají chráněná území z iniciativy místních sdružení a ve spolupráci se státní správou i obcemi.

Johan Ellingsen, ředitel sdružení Østmarkas Venner (přátelé Østmarky) a lesník, řekl:
 „Žádné jiné lesnaté území v celém východním Norsku není tak přírodně hodnotné, jako je oblast Østmarka. Dosavadní zákony jej dostatečně nechrání, především lesní hospodaření tu není nijak upraveno. Status národního parku zajistí zachování cenné přírody i pro další generace. Považuji za správné vzdát se zde hospodaření. To, co zde vznikne, bude v budoucnu daleko hodnotnější.“

Jana Hrdličková z lesního programu Hnutí DUHA a účastnice semináře, řekla:
„Zatímco zde stále zápasíme za zachování Národního parku Šumava i bezmála čtvrtstoletí po jeho vyhlášení, v Norsku na přírodně podobném území a navíc v nejlidnatějším regionu země chystají lidé sami vyhlášení nového národního parku. Je inspirující vidět, jak v Norsku vznikají nová chráněná území z iniciativy místních občanských sdružení, přičemž státní správa, obce i ostatní aktéři na ně pohlížejí jako na rovnocenné partnery. O tom se nám tu může zatím jen zdát.“

Poznámky:
[1] Výměnu informací mezi českými a norskými neziskovými organizacemi podporuje projekt „Zlepšování přenosu znalostí a dovedností v obhajobě environmentálních zájmů mezi Norskem a Českou republikou“, který je financován z Fondu pro nestátní neziskové organizace. Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností a know-how s cílem pomoci rozvíjet občanské iniciativy v ČR.

Fotografie: oblast Østmarka, autor Libor Štěrba


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Šítky aktuality: