Tisíce lidí demonstrují v Bonnu za rychlejší odchod od uhlí. Mezi nimi i Češi a Slováci

„Konec doby uhelné“ či „Slunce a vítr místo uhlí“, to jsou dvě z mnoha hesel, které se dnes objevily na obřím poklidném shromáždění a pochodu v německém Bonnu. Zúčastnilo se ho přes deset tisíc lidí z desítek zemí světa, mezi nimi i výprava dobrovolníků a dobrovolnic Hnutí DUHA a dalších aktivních lidí z Česka a Slovenska.

Na akci se setkali aktivní lidé z Evropy a dalších bohatých i rozvojových zemí s farmáři z Afriky, Asie či Latinské Ameriky i představiteli a představitelkami přírodních národů. Shromáždění a pochod se konaly před začátkem další globální klimatické konference (pořádané státem Fidži právě v německém Bonnu) a chce politikům a političkám ukázat, že lidé chtějí čistý vzduch a čistou energii.

Fotografie z akce k volnému užití jsou ke stažení zde: https://www.facebook.com/HnutiDuha/posts/10155964925472764

Konference konající se pod hlavičkou OSN je už druhá, která se uskuteční po přijetí přelomové Pařížské klimatické dohody z roku 2015. Pro Českou republiku je dnes zároveň první den, kdy je plnohodnotnou smluvní stranou této dohody. Musí tedy začít v souladu s dohodou pracovat na ukončení závislosti na fosilních palivech, jejichž pálení je hlavní příčinou probíhající změny klimatu.

Přestože díky opatření, která státy dosud přijaly, přestaly růst emise skleníkových plynů, jejich koncentrace v atmosféře však nadále roste. Podle nejnovějších zpráv Světové meteorologické organizace dosáhla koncentrace CO2 nového rekordu 403 ppm (403 molekul CO2 na milion částic vzduchu) v roce 2016 [1]. To je už téměř o polovinu více než před 250 lety (kdy prakticky začalo významnější pálení fosilní paliv) a pravděpodobně je to největší koncentrace za posledních 20 milionů let.

Přitom právě naše země je jedním z evropských rekordmanů v emisích skleníkových plynů. Vypouštíme asi 11 tun oxidu uhličitého na hlavu a rok, průměr EU je přitom 7 tun. Podobně jako EU je na tom Čína, zatímco Indie vypouští necelé 2 tuny a Keňa pouhých 300 kilogramů oxidu uhličitého na osobu. [2]

ČR má ovšem zároveň velké příležitosti, jak znečištění snižovat a tím navíc zlepšit stav ovzduší a posílit ekonomiku [3]. Zatím totiž nevyužíváme potenciál čistých domácích obnovitelných zdrojů, zbytečně a na vývoz elektřiny pálíme uhlí v zastaralých a nízkoúčinných elektrárnách či přežitých domácích uhelných kotlích a kamnech. Přitom škody způsobené uhlím (a ropou či plynem) na zdraví a životním prostředí zatěžují také ekonomiku. Oproti tomu například poplatky z vytěženého hnědého uhlí jsou pouhá 3 procenta jeho tržní ceny a jsou tak výhodné pouze pro uhlobarony.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, z Bonnu vzkázal:
„Lidé nejen v Evropě mají jasno. Změna klimatu je vážný problém a znečištěný vzduch dýchat nechceme. Nejen tady na velikém shromáždění a pochodu v Bonnu, ale i ve všech průzkumech veřejného mínění jasně zaznívá: čistá energie větru či Slunce je lepším řešením než uhlí, státy by měly podporovat změnu. To je vzkaz i do České republiky, která se dnes stává smluvní stranou Pařížské dohody a přebírá globální cíl - konec závislosti na fosilních palivech.“
 
Lukáš Osvald, koordinátor dobrovolníků a dobrovolnic Hnutí DUHA, z Bonnu vzkázal:
„Globální změna klimatu a její následky jsou celosvětovým problémem, který se na první pohled zdá být příliš velký, neřešitelný a vzdálený. Opak je však pravdou a každý jeden z nás může přispět k řešení. Jen v České republice jsou dnes tisíce lidí, kteří přispívají ve svém volném čase k řešení příčin i dopadů klimatických změn. Zapojují se do výzev, sbírají podpisy, píšou politikům a političkám, organizují veřejné akce, překládají studie a pomáhají při stovkách dalších aktivit. Všechno dohromady tvoří dobrovolnickou mozaiku světa, v němž se velkých problémů nebojíme, ale aktivně se podílíme na jejich řešení.“


Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 
Poznámky:
 
[1] tisková zpráva Světové meteorologické organizace https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrati...

[2] Data za rok 2015, viz http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts_pc1990-2015

[3] http://hnutiduha.cz/aktualne/zitra-cr-oficialne-pristoupi-k-parizske-kli...

Šítky aktuality: