Světové odbory i ekologické organizace chtějí sociálně citlivě skoncovat s fosilními palivy

V ČR se shodují na podpoře větrných elektráren

Včera večer přinesla probíhající globální konference o ochraně klimatu COP23 v německém Bonnu důležitý milník. Na společném zasedání se zástupci a zástupkyně Mezinárodní konfederace odborových svazů (International Trade Union Confederation - ITUC, členem jsou i české odbory - ČMKOS) a největšího světového sdružení ekologických organizací Friends of the Earth International (českým zástupcem je Hnutí DUHA) se shodli na tom, že je nutné opustit fosilní paliva, ale musí se to stát s maximální sociální ohleduplností. Mnoho pracovních míst je totiž stále spojeno s těžbou a spalováním fosilních paliv.

Na akci v rámci konference, kde mezinárodní společenství dohaduje cesty k naplnění Pařížské klimatické dohody, vystoupila Karin Nansen, předsedkyně Friends of the Earth spolu s Alison Tate, ředitelkou oddělení pro ekonomickou a sociální politiku ITUC. V den zahájení klimatické konference minulé pondělí řekla generální tajemnice ITUC Sharan Burrow: “Ambiciózní cíle pro ochranu klimatu jsou nutné. Dobrá pracovní místa jsou jen na zdravé planetě. COP 23 musí přinést konkrétní opatření pro zřetelný posun k bezuhlíkovým ekonomikám a země musí pomocí investic podpořit pracovní místa a ekonomický růst.” [1]

Posun strategie odborů od pouhé obrany pracovních míst ve fosilním průmyslu k jejich nahrazení moderními čistými odvětvími probíhá již několik let. Například evropská odborová konfederace ETUC v roce 2014 požadovala - podobně jako ekologické organizace - ambicióznější cíle evropské klimatické politiky pro rok 2030 [2].

V ČR jsou odbory známé například prosazováním prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Ale méně známé je, že se ČMKOS přidala k průmyslu a ekologické organizaci Hnutí DUHA a spolu úspěšně prosazovaly pokračování programu Zelená úsporám z výnosů emisních povolenek [3]. Zateplování domů snižuje závislost na fosilních palivech a zároveň vytváří tisíce pracovních míst. Aktuálně se shoduje Hnutí DUHA, Komora obnovitelných zdrojů a Odborový svaz ECHO (odboráři z energetiky a chemického průmyslu) na tom, že by měla být zavedena rozumná podpora pro obecní a občanské projekty větrných elektráren. Ty mohou nahrazovat nejen přežité uhelné bloky, ale vytvořením více než 2,5 tisíce pracovních míst během příští dekády nahradit i pokles zaměstnanosti ve výrobě z fosilních paliv [4]. Šéf českých energetických odborářů Karel Klusák k tomu 30. srpna 2016 při zveřejnění studie řekl: “Vznik nových pracovních míst v energetice je pro nás dobrá zpráva. Myslíme si, že přiměřená podpora pro větrnou energetiku proto má smysl, ale stát musí být opatrný. Nemělo by se určitě zopakovat to, co stát způsobil špatně nastavenými výkupními cenami pro fotovoltaiku před pár lety. Současně je nutné říci, že výstavbu větrných elektráren ovlivňuje mnoho vedlejších vlivů, od výběru vhodné lokality až po celkový proces vedoucí k výstavbě. Ve výrobě dílů pro větrné elektrárny anebo v jejich údržbě mohou najít uplatnění někteří ze strojařů a další pracovníci, kteří dnes vyrábějí pro jiná energetická nebo průmyslová odvětví. Je dobře, že na vzdělávání vysokoškoláků pro novou energetiku se orientuje i Báňská univerzita v Ostravě.”

Naopak české ekologické organizace zase podporovaly zavedení speciálních dávek pro odcházející horníky [5] i celý program restrukturalizace uhelných regionů [6]. Pro místní obyvatele i horníky prosazují větší přísun financí zvýšením poplatku za vytěžené hnědé uhlí, neboť nízký poplatek v současnosti vede k úniku desítek miliard do daňových rájů [7]. Prosazují také vytvoření tzv. Fondu spravedlivé transformace (Just Transition Fund) v rámci reformy obchodování s emisními povolenkami.

Celková proměna energetiky a snížení emisí skleníkových plynů o 83 % přijetím antifosilního zákona by podle studie EGÚ Brno pro Ministerstvo životního prostředí přenesla nejen zvýšení energetické bezpečnosti a efektivity, čistý vzduch a inovativní ekonomiku, ale v příštích desetiletích také 9 000 nových pracovních míst v energetice a zároveň růst mezd na dvojnásobek dnešního stavu [8]. Tento zákon však české odbory prozatím odmítají a přispěly i k tomu, že jej ministr Richard Brabec v Sobotkově vládě ani nepředložil.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Vítáme shodu globálních představitelek odborů a ekologických organizací na tom, že konec využívání fosilních paliv je nutný. Transformace ekonomiky však musí být provedena ohleduplně k těm lidem, jejichž práce a živobytí jsou na fosilní paliva navázané. Přesně tak to vidí i Hnutí DUHA při prosazování modernizace české energetiky. Přestože se s odbory stále neshodneme na útlumu těžby uhlí, jsem rád, že se shodneme na podpoře rozumného rozvoje čistých domácích obnovitelných zdrojů  či zateplování domů. To posílí strojírenský a stavební průmysl a nahradí pracovní místa ubývající ve fosilních odvětvích.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz,


Poznámky:

[1] https://www.ituc-csi.org/trade-union-demands-for-cop-23?lang=en

https://twitter.com/FoEint/status/929717847080751104

[2] https://www.etuc.org/no-jobs-dead-planet-0

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/silna-aliance-zada-necase-aby-investova...

[4] http://www.hnutiduha.cz/windustry

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/penize-na-socialni-davky-hornikum-musi-...

[6] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ustecky-kraj-se-definitivne-odkloni-od-...

[7] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/penize-na-socialni-davky-hornikum-musi-...

[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/antifosilni-zakon-bezpecnejsi-efektivne...Šítky aktuality: